เป็นที่ทราบกันดีว่า มะเร็งเต้านม เป็นโรคที่มาคู่กับผู้หญิงอย่างเราอย่างแท้จริง จากสถิติที่มีการกล่าวไว้อย่างชัด เรื่องของอัตราการเกิดที่เป็นมะเร็ง ที่พบได้บ่อยอันดับ 1 ในผู้หญิงทั่วโลก ซึ่งนอกเหนือจากที่ควรรู้เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยง ว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกระตุ้น และเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีต่างๆ แล้ว เรื่องของระยะของมะเร็งและชนิดของมะเร็งเต้านม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ที่ผู้หญิงควรทราบ เนื่องจากเป็นที่ใกล้ตัวของเรานั่นเอง

วันนี้พี่หมอกุ๊กไก่ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับระยะของมะเร็งเต้านม และการรักษามะเร็งในกลุ่มต่างๆ โดย ะยะของมะเร็งเต้านม แบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยมีวิธีการแบ่งแต่ละระยะดังนี้
ระยะที่ 1 เป็นระยะแรกของการเกิด โดยเมื่อเราคลำเจอก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยให้ชัดเจน โดยระยะแรกนี้ ก้อนเนื้อมะเร็งจะมีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร โดยไม่มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง ซึ่งหากพบเจอในระยะนี้และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง มีโอกาสสูงที่จะสามารถรักษาหายได้
ระยะที่ 2 เป็นระยะที่มะเร็งเร็งมีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง โดยที่ก้อนมะเร็งที่พบเจอบริเวณเต้านมมีขนาดตั้งแต่ 2 เซนติเมตร ถึง 5 เซนติเมตร

ระยะที่ 3 โดยระยะนี้จะพบได้ว่าก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เซนติเมตร และพบว่าต่อมน้ำเหลืองจะมีขนาดใหญ่ และโตขึ้นอย่างชัดเจน
ระยะที่ 4 เป็นระยะที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น กระดูก ปอด ตับ สมอง ซึ่งทำให้เกิดความทุกทรมานต่อผู้ป่วย ทั้งจากตัวโรคที่มีการแพร่กระจาย และด้วยวิธีการรักษาที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้เคมีบำบัด

Breast Cancer: Symptoms and Early Warning Signs - Dr. Tan Chuan Chien

ซึ่งจากมะเร็งทั้งหมด 4 ระยะ มีวิธีการรักษาอยู่ 5 วิธี คือ การผ่าตัด การฉายแสง ใช้ยาต้านฮอร์โมน เคมีบำบัด และยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) ซึ่งการเลือกใช้วิธีการรักษานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของระยะของมะเร็ง และชนิดของมะเร็งเต้านม โดย ชนิดของมะเร็งเต้านมสามารถแบ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มชนิดมะเร็งเต้านมที่ไม่ลุกลาม
Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) คือ มะเร็งชนิดที่เกิดความผิดปกติที่บริเวณท่อน้ำนม ซึ่งเป็นมะเร็งเต้านมชนิดไม่ลุกลาม จึงไม่ลุกลามไม่ที่อื่น เว้นแต่จะพัฒนากาลายเป็นมะเร็งชนิดลุกลาม ซึ่งการรักษาของมะเร็งชนิดนี้มีโอกาสรักษาหายขาดได้มากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ โดยรักษาโดยการผ่าตัดบริเวณที่พบเจอเพียงเท่านั้น เนื่องจากการกระจายไปบริเวณยังต่อมน้ำเหลืองพบเจอได้น้อย
Lobular Carcinoma In Situ (LCIS) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบ โดยที่ลักษณะที่พบจะพบในระยะเริ่มต้นซึ่งนับเป็นระยะที่ 0 จึงยังไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต โดยที่มะเร็งชนิดนี้ ลักษณะที่พบเริ่มจะเป็นก้อนที่บริเวณต่อมน้ำนม และเป็นชนิดที่ไม่สามารถแพร่กระจายลุกลามได้

2. กลุ่มชนิดมะเร็งเต้านมที่ลุกลาม
Invasive Ductal Carcinoma (IDC) เป็นมะเร้งเต้านมชนิดลุกลามชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้บ่อยมากที่สุดถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยการเกิดความผิดปกติที่บริเวณท่อน้ำนมเช่นเดียวกัน แต่มะเร็งชนิดนี้ สามารถที่ลุกลามไปยังอวัยวะอื่น โดยที่ผู้ที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ มักพบการลุกลามไปยังบริเวณต่อมน้ำเหลือง
Invasive Lobular Cancer (ILC) เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่พบได้ ประมาณร้อยละ 10 ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งมะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่พบได้บริเวณต่อมน้ำนม แต่เป็นชนิดที่สามารถแพร่กระจาย และลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ ซึ่งการรักษาของมะเร็งชนิดนี้ มีความคล้ายคลึงกับ Invasive Ductal Carcinoma (IDC)

3. กลุ่มชนิดมะเร็งเต้านมที่พบได้ไม่บ่อย
Inflammatory Breast Cancer (IBC) เป็นมะเร็งเต้านมที่พบได้ไม่บ่อย ประมาณ 2-5% โดยหลายครั้งที่พบเจอลักษณะบวมแดงของเต้านม และจะคลำก้อนไม่ได้ชัดเจน โดยเป็นมะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งรูปแบบลุกลามที่พบได้ไม่บ่อย แต่เป็นชนิดที่เติบโตได้ไว
Paget Disease of the nipple เป็นมะเร็งเต้านมชนิดหนึ่งที่มีสาเหตุจากการทำงานผิดปกติบริเวณเนื้อเยื้อที่เต้านมทำให้เกิดเป็นเซลล์มะเร็ง โดยอาการที่พบจะคล้ายมีการอักเสบบริเวณผิวหนัง มีผื่นแดง ระคายเคือง ตกสะเก็ด และบ่อยที่มักพบว่ามีของเหลวไหลออกจากบริเวณหัวนมผู้หญิง ซึ่งพบได้น้อยเพียง 1-3%
Phylloides tumor โดยมีลักษณะที่เป็นก้อนเนื้อที่บริเวณเต้านม โดยทั่วไปแล้วหากพบเจออาจจะยังไม่ถูกว่าเป็นมะเร็งเต้านมแต่อย่างใด เนื้องจากเป็นก้อนที่อยู่กับที่ไม่กระจายไปยังอวัยวะส่วนอื่นแต่ ก็ไม่สามารถปล่อยปะละเลยได้เนื่องจากมีความเป็นได้ในการแบ่งตัวของก้อนเนื้อ จนขยายขนาดลุกลามกัดกินเนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบได้
Angiosarcoma เป็นหนึ่งในมะเร็งเต้านมที่พบได้น้อยมาก โดยพบเพียง 1% แต่สิ่งน่าสนใจนั้นคือ เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่ดุ ก้าวร้าว โดย Angiosarcoma เป็นมะเร็งที่มีการพัฒนาจากเซลล์บุผนังหลอดเลือดเฉพาะที่ โดยปกติจะพบที่ด้านในของหลอดเลือด และนอกจากบริเวณเต้านม ยังสามารถพบได้ที่บริเวณอื่น เช่น หนังศีรษะ ผิวหนัง และเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนัง เป็นต้น..

……………………………………………………………………
คอลัมน์ : Ladies Bible
โดย หมอกุ๊กไก่-แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช
อ่าน Ladies Bible ทั้งหมดได้ที่นี่..คลิก…