@@@……….ในโอกาสที่พระอาจารย์ชยสาโร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระพรหมพัชรญาณมุนี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 พระพรหมพัชรญาณมุนี ได้เดินทางไปกราบสักการะ พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี ซี ในโอกาสจะเจริญอายุวัฒนมงคล 100 ปี ณ อุโบสถพระพุทธมงคลวิมลดีซี วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูต (สอท). นำโดยอุปทูตฯ จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้จัดพิธีถวายมุทิตาสักการะแด่ท่านเจ้าคุณพรหมพัชรญาณมุนี ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น พระพรหมพัชรญาณมุนี ภาพแรก-พระพรหมพัชรญาณมุนี(พระอาจารย์ชยสาโร- ขวา) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านเจ้าคุณพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.- ภาพถัดไป- อุปทูต จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ขณะถวายพานธูปเทียนแพเป็นเครื่องมุทิตาสักการะแด่ พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

@@@………. .. ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ได้รับนิมนต์จากสถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. มาบรรยายธรรมให้แก่ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนกว่า 100 คน ที่ สอท. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ28 กรกฎาคม 2567 โอกาสนี้ พระอาจารย์ได้อธิบายในสามประเด็นหลัก คือ (1) เอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา ที่เปรียบเสมือนระบบการศึกษาแบบองค์รวม ที่ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความศรัทธาคิดวิเคราะห์ และพิสูจน์ความจริง ก่อนที่จะเชื่อถือในเรื่องใด ๆ (2) การยึดมั่นในพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ เพื่อเป็นที่พึ่งพิงให้แก่พุทธศาสนิกชนได้อย่างสมบูรณ์ และ (3) การเจริญสติ เพื่อนำไปสู่การมีศีล สมาธิ และปัญญา อันจะนำไปสู่การถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุป พระอาจารย์เน้นย้ำว่า ศาสนาพุทธเปิดโอกาสให้ผู้ที่ศรัทธาพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขต่อทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืน อนึ่งในช่วงเช้าของวันที่ 15 พ.ค. 2567 อุปทูตฯ จุลีพจน์ ได้นิมนต์พระอาจารย์ไปเยี่ยมชมอาคารฝ่ายกงสุล ถนน คาโลรามา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตแห่งแรกของไทยในสหรัฐฯ โดยพระอาจารย์ได้ให้แนวคิดและหลักธรรมในการทำงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้บริการประชาชน รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่มารับบริการอย่างเป็นกันเองด้วย

@@@………….ในวันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 2567 ชาวเอเซีย และชุมชนในหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งมีเชื้อสายอเมริกัน 17 ประเทศ อาทิ อัฟกานิสถาน, บังคลาเทศ, ภูฏาน,จีน,ฟิลิปินส์,อินเดีย ,ญี่ปุ่น, เกาหลี,สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, เลบานอน,มาเลเซีย,เนปาล, เมียนม่า,ปากีสถาน,สิงคโปร์,ไทย และ เวียดนาม ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม Asian American Society of Central Virginia ( AASoCV ) จัดฉลองเดือนมรดกทางวัฒนธรรมของอเมริกันเชื้อสายชาวเอเซีย และหมู่เกาะแปซิฟิก โดยจัดที่ The Greater Richmond Convention Center ในภาพเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ภาพบนแรก-จากซ้าย ดร.สุวัฒนา สุริยะคำ สักก์, ดร.จรรยาณี บุญมี กริ๊ฟฟิน และ คุณมาริสา พิมสุวรรณ ลินน์ – ภาพถัดไปจากซ้าย คุณพนิดา เพเรส (สะไบสีฟ้า),คุณแพรวภิชญา สาเกตุ (สะไบสีขาว), คุณมาริสา พิมพ์สุวรรณ ลินน์,คุณมนัสนันท์ บุญโต (สะไบสีม่วงมังคุด),คุณจุฑามาศ คำมุงคุณ วิลค์ (สะไบสีแดง) ,คุณบดีนุช เกียรติสุรนนท์ (สะไบสีชมพู) และ คุณปิยมิตรา ธนะโสภณ (สะไบสีทอง) ภาพล่างเด็ก ๆ จากซ้าย-ด.ญ. แองเจลีน่า จอร์นสัน,ดญ. จีอาด้า Giada, ด.ญ.เพิร์ลลิน่า พงษ์กิจการุณ,ดญ.ไอเวรีส Ivelisse, ด.ช. แลนด้อน แมคคินเล่, ด.ญ.ลานนา แมคคินเล่ และ ด.ญ.แจ๊สมิน เพเรส พร้อม คุณติ๊ก-พนิดา เพเรส ผู้ฝึกซ้อม

@@@…………ขณะไปร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสพระราชทานระหว่าง ร.อ.หญิง สิรดา สายเพ็ชร บุตรี พล.อ.ปรีชา-ลออตา สายเพ็ชร กับ พ.ต.ปวริศร์ โยธาประเสริฐ บุตร ภก.รังสรรค์ -ภญ.อภิชญา โยธาประเสริฐ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 พลตรีหญิงขนบศรี เกษร ( ซ้าย ) ศิษย์เก่า Fort Lee, Petersburg รัฐเวอร์จิเนีย มีโอกาสเจอกับศิษย์เก่า Fort Lee พล.ต.ภัทรพงศ์ มุสิกะนันท์ ซึ่งไม่ได้เจอกันนานเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างหน่วยงานกัน เจอคราวนี้โดยไม่ได้นัดหมายต่างดีอกดีใจ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

@@@…………. พญ. เมสิสา กาญจนภูมิ เลวิน เวชศาสตร์ความงาม แห่งนครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้รับการยกย่องเป็นแพทย์เวชศาสตร์ความงามดีเด่นติดอันดับ 20 คนแรก 2 ปีซ้อน จากนิตยสาร Newsweek ในปีนี้ 2567 ตอนนี้ออกผลิตภัณฑ์เสริมความงามใหม่ OHUI Miracle Moisture มีหลายชนิด ไม่ทราบว่าเป็นเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตัวเองจนหน้าตาเปลี่ยนไปคล้าย ๆสาวเกาหลี( ภาพซ้าย) แต่คุณแม่พญ.รุ่งเรือง กาญจนภูมิ บอกเพื่อน ๆว่าลูกสาวยังมีเค้าหน้าคนไทยอยู่ ( ภาพขวา) เพื่อน ๆ กรุณาใช้วิจารณญาณกันเองก็แล้วกัน

@@@……………ขณะอยู่เมืองไทยสาว-สว. คุณวิไล อิสสระนุวัฒนกุล ผู้ไม่ยอมท้อแท้ต่อตัวเลขอายุไข บอกเพื่อน ๆ มันแค่ตัวเลขถ้าใจสู้ไม่มีอุปสรรคใด ๆ เมื่อต้นพฤษภาคม 2567 เดินทางกับเพื่อน ๆไปเที่ยวขอนแก่น ไปร่วมสนุกสังสรรค์กับเพื่อน ๆ มีการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ คุณวิไล อิสสระนุวัฒนกุล ขึ้นเวทีคว้ารางวัลที่ 3 มาให้เพื่อน ๆ ชม คุณศิวาณี ศิระวจนกุล รู้ข่าวรีบส่งสารแสดงความยินดีทันที บราโว้!

@@@………แม้จะเกิดอุบัติเหตุจนข้อเท้าแตกเดินไม่ได้หลายเดือน แต่คุณแม่จอมศรี Mccarthy ก็ยังมีจิตอาสาสละเวลาสรรค์สร้างงานศิลปะตกแต่งในงานบุญของวัดป่าสันติธรรม ให้สวยงามด้วยดีตลอดมา บัดนี้อาการเจ็บปวดได้หายเป็นปกติแล้ว รองประธานวัดป่าสันติธรรม คุณสุดใจ ใจขม และคณะกรรมการวัดบางคนจึงอยากจัดงานสู่ขวัญให้คุณแม่จอมศรี Mccarthy เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจและต้อนรับที่กลับมามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งแรงกายแรงใจ เพื่อเป็นกำลังหลักในการช่วยกันพัฒนาวัดป่าสันติธรรมของเราให้เป็นที่ศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเพื่อให้วัดของเราเป็นที่พึ่งทางใจสืบไปชั่วนิรันดร์

@@@………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค โดยนางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ ได้จัดกิจกรรมสนทนาธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้นิมนต์พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) มาแสดงธรรม งานจัด ณ บ้านพักสถานกงสุลใหญ่ ในการนี้ นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย ตัวแทนจากสมาคม ชมรม กรรมการวัด ผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงานนี้ด้วยความเปี่ยมสุข 

@@@………เวลา 13.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะสงฆ์วัดนิวยอร์คธัมมารามและคณะกงสุลใหญ่นครนิวยอร์ค Royal Thai Consulate General NY พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชน น้อมถวายการต้อนรับพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) และได้ทำพิธีถวายมุทิตาจิต สักการะ ในโอกาสที่ท่าน มาเยี่ยมวัดนิวยอร์คธัมมาราม และยังได้แสดงธรรมมีกถาพอสมควรแก่เวลา ได้เดินทางกลับคณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ศรัทธาทั้งหลาย ขอกราบขอบพระคุณ และขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความนอบน้อมและเคารพยิ่ง

@@@………เวลา 14.15 – 15.15 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะสงฆ์วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ควีนส์  คณะสงฆ์วัดอุษาพุฒยาราม ยองเกอร์ พร้อมคณะกรรมการวัด คณะศรัทธาสาธุชน น้อมถวายมุทิตาสักการะ ต้อนรับพระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ในโอกาสที่ท่านมาเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนาราม และยังได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลา ได้เดินทางกลับคณะสงฆ์และคณะกรรมการพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ศรัทธาทั้งหลาย ขอกราบขอบพระคุณ และขอแสดงมุทิตาจิตด้วยความนอบน้อมและเคารพยิ่ง

@@@………เวลา 15.49 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 คุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค ได้ไปทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ 78 ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม ควีนส์ พระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาส ท่านได้เจริญพระพุทธมนต์ ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเซอร์ไพร์สด้วยขนม ดอกไม้ เทียนวันเกิดให้คุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ มีพี่ ๆ ที่เคารพ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่รักร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดแบบเรียบง่าย สนุกสนาน อิ่มเอมด้วยความสุข สุขสันต์วันเกิดค่ะ 

@@@………เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 Greg Miller CEO of Dance Parade New York และ NYC Mayor Eric Adams จัดแถลงข่าวงาน Dance Parade in NYC หน้าตึกของ City Hall งานจะจัดในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 น. ถึง 19.00 น. ที่ 17th Street and Sixth Avenue  ในวันนี้มีตัวแทนจากหลายกลุ่มหลายประเทศเข้าร่วมฟัง หนึ่งในนั้นมีตัวแทนจากกลุ่มคนไทยในนาม Thai Life New York โดย ดร. ณัฏฐวรรณ สุดบรรทัด นายกสมาคมไทยไลฟ์นิวยอร์คเป็นผู้ประสานงาน เชิญคุณสมหมาย ใจจง (May Kaidee) คุณนิรมล ศิริวงษ์ Zucker คุณจอย ภารดี Hilany คุณปรึกษา ตัณฑการ ชัยกิจ คุณวรรณา กิ่งโพยม สื่อมวลชนจาก เดลินิวส์ เข้าร่วมงาน

ชิคาโก.. @@@….

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@…….… งานน้อมรำลึก 100 ปี ชาตกาล “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอรูปที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9 am-1 pm ที่วัดไทยแอลเอ เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูดโดยมี พระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ต่อ ศรลัมพ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมี กงสุลใหญ่ศรีลังกา ประจำแอลเอ Dr. Lalith Priyalal Chandradasa ให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย มีพระเถรานุเถระเจ้าอาวาสวัดศรีลังกา และพระสงฆ์จากวัดไทยหลายแห่ง เข้าร่วมกว่า 60 รูป รวมทั้งมีองค์กรสมาคม ชมรม และคณะศิษยานุศิษย์ร่วมออกโรงทานในงานจำนวน 25 บูธ ในภาพกงสุลใหญ่ต่อ ศรลัมพ์ ถวายดอกไม้แด่ พระเทพวชิรวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอล.เอ.

@@@……….. ขอแสดงความยินดีกับ ศจ.ดร.เพชร วัชระสัมพันธ์ ที่ได้เข้าพิธีรับปริญญาบัตร ปริญญาเอก (Doctor of Ministry ) จาก Gateway Seminary และมีงานเลี้ยงแสดงความยินดี พร้อมต้อนรับจากเพื่อนๆ และพี่น้อง ชุมชนชาวคริสตจักร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024 ที่โบสถ์ Thai Mission Church เมือง Los Alamitos , รัฐCalifornia

@@@……..… .กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ณ กรุงเทพมหานคร , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเชื้อสายไทยอายุ 12 – 16 ปี ที่เติบโตในต่างประเทศได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้จริง ทำให้ตระหนักถึงความเป็นไทย เกิดความผูกพันกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเครือข่ายและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในกลุ่มเป้าหมายของชาวต่างประเทศ โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (โครงการผิดไปแล้ว) หากท่านสนใจและประสงค์รับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการได้ที่ [email protected] รายละเอียดข้อมูลโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2567 https://thaiconsulatela.thaiembassy.org/…/pr-5-8-2567

@@@……….ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ ประธานบอร์ดไทยนิวเยียร์ฯ และเจ้าของข่าวสดยูเอสเอ เปิดบ้านใกล้วัดไทยจัดทำบุญวันเกิดให้กับลูกชาย “วันพืช” และเพื่อนฝูงที่เกิดในเดือนพฤษภาคมอีกสามคน คืออาภา วังส์ไพจิตร, หนึ่งฤทัย ธานี และจีน่า ปรีชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024 โดยได้นิมนต์ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศกิตติคุณ และพระสงฆ์วัดไทยแอลเอ 5 รูปไปเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตตาหารเพล งานนี้ มีเพื่อนฝูงและผู้ที่เคารพนับถือ ไปร่วมฉลองวันแม่ของอเมริกากันอย่างสนุกสนานอีกหลายคน

@@@……….ปัญหาคนพเนจร/จรจัด หรือโฮมเลส (Homeless) ก่อสร้างที่อยู่ ทั้งที่เป็นเต้นท์ขนาดใหญ่หรือใช้ไม้และวัสดุก่อสร้างเป็นบ้านขนาดย่อมปิดทางเท้าในย่านธุรกิจสำคัญในฮอลลีวูด เป็นปัญหาใหญ่ที่เรื้อรังมานานหลายปี โดยไม่ได้รับการแก้ไขจากเทศบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ล่าสุด หลังจากเกิดเพลิงไหม้เต้นท์ที่พักของคนจรจัดริมถนนฮอลลีวูด หน้าร้านเครื่องมือก่อสร้าง Harbor Freight Tools ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากไทยทาวน์มากนัก ในช่วงเย็นของวันที่ 26 เมษายน 2024 เป็นเหตุให้เทศบาลต้องเข้ามาทำความสะอาดเศษซากต่าง ๆ ทำให้ริมถนนในบริเวณดังกล่าวให้อยู่ในสภาพ “โล่งและสะอาดสะอ้าน” เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ก่อนที่บรรดาคนพเนจร หรือ จรจัด (โฮมเลส ) ซึ่งดูเหมือนจะสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างปิดทางเท้าได้อย่างเสรี จะย้ายกลับเข้ามาอีกครั้งนั้น ธุรกิจในพื้นที่ (ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นธุรกิจใด) ก็ได้นำกระถางกระบองเพชรขนาดใหญ่หลายสิบกระถาง มาวางเรียงรายบนทางเท้า โดยทิ้งระยะห่างระหว่างกระถางให้ประชาชนเดินผ่านได้สะดวก แต่ไม่กว้างพอที่คนพเนจร/จรจัด จะวางเต้นท์ขนาดใหญ่ หรือนำเศษไม้มาสร้างเป็นบ้านพักได้จากการสังเกตุของผู้สื่อข่าว “สยามทาวน์ยูเอส” ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวพบว่า คืนวันที่ 4 พฤษภาคม ซึ่งเป็นคืนแรกที่มีการนำกระถางต้นกระบองเพชรมาวางนั้น มีคนพเนจร/จรจัด มาเดินป้วนเปี้ยนบริเวณนั้นหลายคน และมีรายหนึ่งนอนค้างที่นั้นโดยใช้ถุงนอน และในวันรุ่งขึ้น ผู้สื่อข่าวพบว่าต้นกระบองเพชรเกือบทั้งหมด ถูกผลักล้ม หรือเอียงจนรากหลุดจากดิน อย่างไรก็ตาม ต้นกระบองเพชรที่ถูกผลักล้มหรือถอน ก็ถูกปลูกใหม่ให้อยู่ในสภาพเดิมในวันถัดมา โดยไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นการดูแลของเจ้าของโครงการ หรือจากประชาชนทั่วไปทั้งนี้ การก่อสร้างที่อยู่บนทางเท้า ของคนพเนจร/ จรจัด (โฮมเลส) ในลอส แอนเจลิสนั้น ก่อปัญหากระทบหลายต่อ ตั้งแต่ความสกปรก กลิ่นเหม็น กีดขวางทางเดินโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้รถเข็น ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ ผู้สัญจรจะต้องเลี่ยงไปเดินบนพื้นผิวจราจร ซึ่งถือว่ามีอันตรายมาก เพราะพื้นที่ที่คนพเนจร/ จรจัด(โฮมเลส) นิยมมาสร้างที่อยู่นั้น มักจะเป็นถนนใหญ่ที่มีรถวิ่งกันขวักไขว่ เช่นถนนฮอลลีวูด หรือถนนซันเซ็ต เป็นต้น นอกจากนี้คนจรจัด (โฮมเลส) เหล่านี้ ยังนิยมวางสิ่งของต่าง ๆ หน้าเต้นท์ของตัวเอง เช่นรถจักรยาน โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขก กระถางต้นไม้ รวมถึงมีการรวมตัวมั่วสุมกันในยามค่ำคืน ฯลฯ ถือเป็นการปิดบังทางเดินหน้าเต้นท์ ที่เหลือเพียงเล็กน้อยจนหมด อีกทั้งบางคนมีปัญหาสุขภาพจิต ยังได้แสดงอาการไม่เป็นมิตรใส่ผู้ที่เดินผ่าน ตั้งแต่ดุด่าหยาบคาย ถึงขั้นแสดงท่าทีข่มขู่ หรือกระทำอนาจารในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ ผลการนับจำนวนคนพเนเจร/ จรจัด (โฮมเลส) ในลอส แอนเจลิส เมื่อปี 2023 โดยสำนักงานดูแลคนพเนจร / จรจัด ( โฮมเลส) ของแอลเอ (the Los Angeles Homeless Service Authority) พบว่ามีคนพเนจร/ คนจรจัด (โฮมเลส) ประมาณ 75,518 คน เพิ่มขึ้นถึง 14 เปอร์เซ็นต์จากปี 2022

@@@……… MUSTRADAMUS นักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสทายทักเอาไว้เมื่อ 500 กว่าปีว่า โลกจะประสบภัยความหายนะ ทั้งภัยพิบัติจากน้ำท่วม ฝนแล้ง ไฟป่า และแผ่นไหวภูเขาไฟระเบิด รวมทั้งภัยธรรมชาติด้วยน้ำมือของมนุษย์ พวกเราเองในปี 2024 ให้เตรียมระวังตัวไว้อย่าประมาทภัยธรรมชาติเกิดได้ทุกเวลา

@@@……….สุขสันต์วันแม่ 2024 ณ.โบสถ์Thai Outreach Church Pasadena ฉลองงานวันแม่ของ USA โดยบรรดาคุณแม่ อาทิ คุณธันวกาญจน์ สัตยาวิบูล(ใส่แว่นคนที่สองจากขวา ) และคุณเกษรา กิดาการ (ใส่แว่นคนที่สามจากซ้าย) พร้อมใจกันมาสร้างสีสันด้วยชุดสวยสดใสให้ทุกคนในงาน เบิกบานชื่นตาชื่นใจกันถ้วนหน้า

@@@……….วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 หลานชาย คุณวีรศักดิ์ ติ๊บแก้ว มาเยี่ยมพระครูศรีวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล พร้อมนำผลไม้มาถวายต้อนรับที่วัดเทพากร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

@@@……….วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 คุณยายสำเนียง กาญจนกุญชร พร้อมด้วยลูกหลานผู้ซึ่งเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ในการอุปสมบท เมื่อ 32 ปี ที่ผ่านมาของพระครูศรีชัยวิเทศ (เกษตร ปญฺญาทีโป,ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล,พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 9, พระอุปัชฌาย์รุ่นที่ 54 ปัจจุบันคุณยายได้เจริญสิริอายุวัฒนะครบ 100 ปี จึงได้ทำบุญถวายผ้าไตรจีวร, ปัจจัยบำรุงวัด 10,000.00 บาท พร้อมสร้างตาลปัตรถวายไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย

@@@……… .คุณมงคล+คุณทัศนัย มหาวงษ์ตระกูล จัดงานฉลองรำลึกวันแม่ที่บ้านเมืองมาร์ติเนซ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีพี่สาวนัฐนวียาและพี่เขย Donald DT Engkvist ไปร่วมแสดงฝีมือปรุงอาหาร โดยมีอดีตนายกฯ คุณพรพิไล รุจิระมหากุล รับเชิญไปร่วมชิมรสชาดขนมจีนกะทิน้ำยาปลาแซมอน อร่อยแซบเวอร์ไปทีเดียว

@@@……….เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 เจนนิเฟอร์ พิจิตรา เลอร์สัน และครอบครัวพร้อมเพื่อน ๆ ได้ไปทำบุญที่วัดลาว แฮร์ริสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่พี่สาวคุณสุบิน อินไชยา ผู้เป็นที่รักของครอบครัวที่ได้จากไปอย่างสงบ ต่อแต่นี้ไปคงเหลือแต่ความดีของพี่สาว ที่มีอยู่ในความทรงจำตลอดนิรันดร์ ขอขอบคุณทุก ๆกำลังใจที่มาปลอบใจและให้กำลังใจช่วย เจนนิเฟอร์ พิจิตรา เลอร์สัน ในโอกาสที่ต้องสูญเสียพี่สาวที่แสนดีและน่ารักมาก ๆ ในคราวนี้ ทุก ๆ มาพร้อมกันเพื่อส่งดวงวิญญาณของพี่สาวสุบิน ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ -ขอบคุณ

@@@…………..เมื่อวันที่ 06 พฤกษภาคม 2567 คุณพ่อบุญเลิศ ไชยวิราช ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูปี้-สุวรรณา ชัยวิราช แห่งศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ได้จากไปอย่างสงบด้วยสิริอายุ 78 ปี มีพิธีทางศาสนาที่คริสตจักรของพระคริสต์ บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.ชียงราย และจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล และ ส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญเลิศ ไชยวิราช กลับสู่ภูมิภพที่ดีในนิวยอร์กในเร็ว ๆนี้

@@@…….. …สุขสันต์วันเกิดหนูน้อย มายา ลิน เมอร์สัน ครบ8 ขวบบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 พฤกษภาคม 2567 น้องมายา เป็นลูกสาวของกุ๊กเก้-ปาณิกา วรบุญศิริ เมอสัน อดีตรองมิสไทยแลนด์เวิล์ด ซึ่งทำหน้าที่แม่เลี้ยงเดี่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบ ขอให้หนูน้อยมายา เติบโตขึ้นเป็นเด็กดี เรียนเก่งๆนะจ้า

@@@…………บรรดาแม่ ๆ พร้อมใจกันพบปะสังสรรค์จัดงาน “ Happy Mother’s Day from Open Street Little Thailand NY” สุขสันต์วันแม่ ที่ ลิตเติล ไทยแลนด์ เวย์ ถนนคนเดินย่าน เอลม์เฮิสต์ นครนิวยอร์ก เหล่าบรรดาแม่ๆต่างได้รับดอกไม้คนละช่อ ทุกคนมีความสุขตามประสาแม่ๆ

@@@……….…ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ชมรมอนุรักษ์รำไทย นำโดยพี่นาฎ- สิรินาฏ เดวิสโดวิท, คุณประจวบ ณ พิกุล,คุณพรรณี โตวรานนท์ และ คุณงามลักษณ์ สิงห์พรมสาร มีความยินดีและภาคภูมิใจมากที่ได้นำทีมนาฏศิลป์ไปแสดงความสามารถพิเศษโชว์รำไทยในชุดรำอัปสรา ที่โรงพยาบาล BRONX LEBANON HOSPITAL ชั้น9 ให้บรรดาทีมแพทย์ทีมพยาบาล และ เจ้าหน้าได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนั้นคณะทีมนาฏศิลป์ไทย ยังได้นำอาหารพร้อมข้าวเหนียวมะม่วง ให้ทีมแพทย์,พยาบาล และ ทุก ๆคนทานกันอย่างเอร็ดอร่อยไปทีเดียว

@@@……..เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 คุณมนูญ และ คุณประดับ กาญจนภักดิ์ จัดทำบุญครบหนึ่งปีในการจากไปของลูกชายคุณโดม กาญจนภักดิ์ โดยจัดที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ. นนทบุรี โดยพระปัญญานันทมุนี -เจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธี มีญาติ ๆ และ เพื่อน ๆ ไปร่วมทำบุญและไว้อาลัยมากมาย ในภาพอาทิ คุณมนูญ+คุณประดับ กาญจนภักดิ์,คุณดำเกิง เสพย์ธรรม, น.อ. เศียร อ้นทอง,คุณสมคิด ไกรนรา,คุณสำเริง +คุณอนงค์ ปักชวนเชื้อ ,คุณสุดา สุวรรณพงศ์,คุณนุกูล+คุณมิ่งขวัญ เกิดมณี และ คุณวีรวรรณ บุญญวงศ์ เป็นต้น