สำหรับวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 …เริ่มต้นต้องขอแสดงความยินดีกับ นายกไก่-ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา หลัง ป.ป.ช. ประกาศให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ AA โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,300 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน 

วกเข้าโหมดการเมืองท้องถิ่นกันบ้าง ตามไปดูศึกชิงนายก อบต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้สมัครชิงเก้าอี้นายก 4 คน เบอร์ 1 ฐพัชร โตสงค์, เบอร์ 2 ไพเราะ พูลสวัสดิ์, เบอร์ 3 ทองอยู่ บุตรสาลี และ เบอร์ 4 อุดร พุทธวิเศษสรรค์ ทั้งหมดเคยเป็นพวกเดียวกัน และล้วนอยู่ค่ายเดียวกัน แต่การเลือกตั้งครั้งนี้แยกทางกันชัดเจน ทุกคนมีประสบการณ์อย่างโชกโชน สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนยามทุกข์ร้อนได้ทันที อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจเลือกใครเข้ามาเท่านั้น

ส่วนที่ จ.ชลบุรี คึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่น ที่ ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง “รองเล็ก”- สุรเชษฐ์ ชื่นสุวรรณาภรณ์ อดีตรองนายก อบต.หนองบอนแดง ตั้งกลุ่ม “เรารักหนองบอนแดง” ลงชิงชัยเก้าอี้นายก พร้อมส่งทีมงานลงครบทุกหมู่ ขณะที่ ภูมิสิต วิถีธรรม อดีตประธานสภา อบต.หนองบอนแดง หัวหน้ากลุ่ม “พลังหนองบอนแดง” ก็ไม่น้อยหน้า ส่งทีมงานครบทุกหมู่เช่นกัน ต่างคนต่างมีดีและมีผลงาน คราวนี้ก็อยู่ที่ชาวบ้านจะเทคะแนนให้ใครเข้าไปทำหน้าที่บริหาร บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และพัฒนาท้องถิ่น

@ มอบรถเข็นไมตรี  ไตรติลานันท์  ผวจ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย จันทรรัตน์  ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และ สิทธิอาพร เชยนาค พม.จังหวัดฯ พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการเดินไม่ได้ ในพื้นที่ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว มอบรถวีลแชร์ เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จำนวน 5 ครอบครัว 

@ มอบข้าวสารเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา และศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการ มอบข้าวสาร น้ำดื่ม ให้กับ พระครูสังฆรักษ์วินัย อนาลโย เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม (กระทุ่ม) นำไปมอบให้วัดม่วงชุม จ.เพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย @ กล่องความหวังไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉะเชิงเทรา “กล่องแห่งความหวัง” จำนวน 100 กล่อง มีสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และข้าวสาร 100 ถุง ให้ประชาชนบ้านแพรกชุมรุม หมู่ 13 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ และนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ อ.บางปะกง

@ ถุงยังชีพประเสริฐ วงษ์ศรี นายก ทต.ทับมา จ.ระยอง พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพให้ผู้นำชุมชนใน 8 หมู่บ้าน จำนวน 380 ถุง  หลังได้รับการจัดสรรจัดซื้อจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ อบจ.ระยอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด-19

@ ขอเปิดเกาะสริญทิพญ ทัพมงคลทรัพย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จ.ระยอง ประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด เตรียมเสนอจังหวัดขอเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวระยะที่ 3 ถ้าทางจังหวัดอนุญาตพร้อมที่จะเปิดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยใช้ชื่อโครงการว่า “เสม็ด Let’s go”  เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวเกาะเสม็ดเพื่อสร้างรายได้ให้พ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการท่องเที่ยว @ เลี้ยงไส้เดือนพระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทับมา อ.เมืองระยอง ลงนาม MOU กับ ทต.ทับมา และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพื้นที่สีเขียวในบริเวณวัดทับมา ตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดขยะครบวงจรแบบโรเสสขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเลี้ยงไส้เดือนโดย ทต.ทับมาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานของประชาชนในการจัดการขยะนำปุ๋ยมูลไส้เดือนใส่ต้นไม้

@ ให้กำลังใจดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ออกตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน-นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โดยมี วรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผวจ.ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ

@ ฉีดเข็ม 3ศุภกฤษณ์  จัยสิทธิ์ นายก ทม.นครนายก พร้อมด้วย ณรงค์ วนิชอาภาพรรณ์ และ มงคล แก่นโพธิ์ รองนายก มาให้กำลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีนเข็ม 3 จำนวน 1,500 คน ที่ รพ.นครนายก

@ ถวายเป็นพระราชกุศลพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการแจกข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดอีกคนละ 500 บาท ให้ชาวบ้านในชุมชนที่เช่าที่ดินของวัดปลูกสร้างบ้านพักอาศัย ชุมชนคลองสวน พนักงานทำความสะอาด ทต.บางพลี  ทม.บางแก้ว รวมทั้ง อบต. อีก 5 แห่งในพื้นที่ อ.บางพลี และ ชุมชนคงคาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

@ ร่วมมือพัฒนากิตติพงศ์ กิตติขจร  ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชุดใหม่ เข้าพบ วันชัย คงเกษม ผวจ.สมุทรปราการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวางแนวทางความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ จ.สมุทรปราการ เนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางพลี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด @ ช่วยน้ำท่วมเพ็ญศรี  สุขเจริญผล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุขเจริญผล จ.สมุทรปราการ  ดร.อภิสรดา สุขเจริญผล ผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา นำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็น จำนวน 300 ชุด มอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

@ ช่วยผู้สูงอายุกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายก ทม.จันทบุรี มอบหมายให้ เมธวิน ทองคง เลขานุการฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่บริเวณชุมชน หมู่ที่ 4 และหมู่ 11 บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19

@ สวดพระอภิธรรมสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี และ วิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อกิมกุ่ย ปรีดาสุทธิจิตต์ บิดาของ อนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ส.อบจ.ชลบุรี ณ วัดเกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 

เอนก วันทิพพา หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคตะวันออก