สุริยคติกาล วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ค.ศ. 2021 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู ตรีศก จุลศักราช 1383 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.18 น.เที่ยงจริง เวลา 12.03 น. อาทิตย์ตก เวลา 17.47 น. จันทร์ตก เวลา 05.01 น.

วันนี้เวลา 00.00-21.54 น. ดาวจันทร์เสวยอัศวินีนักษัตรฤกษ์ที่ 1 ประกอบด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์ ทลิทโท แปลว่า ผู้ขอ ผู้มักน้อย ยากจนเข็ญใจ เวลา 21.55-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยภรณีนักษัตรฤกษ์ที่ 2 ประกอบด้วยมหัทธโนแห่งฤกษ์ มหัทธโน แปลว่า คหบดี เศรษฐี ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทอง วันพุธ-โลกาวินาศตามกาลโยค เวลา 00.00-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ทิศอัปมงคล-ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) สีประจำวัน-สีเขียว สีสิริมงคล-สีม่วงดอกตะแบก สีอัปมงคล-สีชมพู ราศีที่ดาวศรีสถิต-ราศีพฤษภ ราศีที่ดาวกาลีสถิต-ราศีตุล

เกิดวันนี้ เด็กชาย รูปร่างหน้าตาดี เฉลียวฉลาด มีความสุจริตใจ มีเมตตาจิต ซื่อตรงและรักยุติธรรม ชอบสงเคราะห์ รู้จักเจรจา สุภาพเรียบร้อย ทำงานเกี่ยวกับการพูด การเขียน การประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การขนส่ง ทำงานสองอาชีพจะทำได้นานและมั่นคง เด็กหญิง รูปร่างหน้าตาดี มีวาสนา ใจบุญสุนทาน เฉลียวฉลาดปราดเปรียว ช่างเจรจา ใจดี ใจอ่อน เป็นผู้เสียสละ ศรัทธาในเรื่องศาสนา สนใจศาสตร์ลี้ลับ มีผู้ให้ความเมตตาเกื้อหนุน อนาคตมีความเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดัง

เกิดวันอาทิตย์ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี จะมีเพื่อนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นหลายคน การเดินทางควรตรวจสภาพยานพาหนะให้ดี การงานมีการแข่งขันมากขึ้น มีการริเริ่มงานใหม่ ๆ จะได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เงินทองส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อรักษาสุขภาพ มิตรสหายและบริวารจะแวะมาหา คนรักเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น

เกิดวันจันทร์ มีโอกาสได้ซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นใหม่ จะโชคดีจากผลงานเก่า ๆ จะได้สิ่งของเก่า ๆ จะได้พบกับคนรักที่ถูกใจ สำหรับท่านที่มีคู่แล้วจะมีลาภสำคัญและจะถูกทวงสิทธิตามกฎหมายบางข้อจากคู่ครอง คนรักควรใส่ใจซึ่งกันและกัน จะได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่อยู่ในมือของคนอื่นและค้างชำระนานแล้ว การเงินหมุนเวียนดี เพื่อนฝูงให้เกียรติยกย่อง มิตรสหายจะไปมาหาสู่

เกิดวันอังคาร ควรรอบคอบเรื่องการเงิน การใช้จ่ายเงินให้ดี เงินทองที่มีอยู่มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ จะได้ลาภเป็นของเก่า ผลงานเก่า ๆ ที่ทำไว้ ถึงแม้ท่านจะได้เงินเข้ามามากก็ใช้เงินมากเช่นกัน รายจ่ายก็มีเพิ่มมากขึ้น การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี

เกิดวันพุธ โชคดีมีรายได้เข้ามาหลายทาง ทำให้มีกำลังทางการเงินสามารถจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง จะได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานด้วยดี มีโอกาสเดินทางไกล การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล

เกิดวันพฤหัสบดี จะได้ฟังหลักธรรมคำสอนที่ดี จะได้พบครูบาอาจารย์คนดีมีความรู้ ความรักมีความอบอุ่น การรับประทานอาหารที่แปลก ๆ และอากาศที่เป็นพิษและเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว จะทำให้มีอาการเจ็บไข้ไม่สบายได้ มีโอกาสได้ร่วมงานสังคม ระวังเอกสารสำคัญตกหล่นหาไม่พบ มีช่องทางในการหารายได้เพิ่มขึ้น ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ระวังเรื่องอาหารการกิน

เกิดวันศุกร์ มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ จะได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูงและบุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นต่างแดน จะเป็นห้วงเวลาที่มีความเพียรพยายามและความตั้งใจในการทำงานสูง ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่จึงถูกใช้ไปเพื่อปรับปรุงกิจการงานและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การเงินยังคงแปรปรวน หามาได้มากก็ใช้ไปมาก ทำให้มีเงินเหลือเก็บน้อย ควรระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี

เกิดวันเสาร์ จะได้รับเกียรติมอบหมายให้ทำงานสำคัญ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สามารถแก้ไขได้ ท่านที่ยังไม่มีงานทำจะได้ทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ไม่ควรลงทุนในห้วงเวลาที่มีการปั่นป่วนทางธุรกิจซึ่งไม่แน่นอน ควรปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่านำเงินไปลงทุน จะได้รับข่าวดีและรางวัลจากผู้ใหญ่ การติดต่อสื่อสารคึกคัก.