เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. วันที่ 7 พ.ค. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังวัดวังน้ำเย็น ต.วังน้ำเย็น อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (นายพาน สกุลนี) ศิลปินแห่งชาติ โดยมีครอบครัว หัวหน้าส่วนราชการ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ครูชัยชนะ บุญนะโชติ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินลูกทุ่ง ศิลปินตลก และประชาชน กว่า 1,000 คน เข้าร่วมพิธีในการส่งดวงวิญญาณของไวพจน์ เพชรสุพรรณ ราชาเพลงแหล่ ซึ่งได้เสียชีวิตลง ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นผู้แทนเชิญพวงมาลา ไปวางที่หน้าหีบศพของ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ศิลปินแห่งชาติ ผู้วายชนม์ พร้อมพระราชทานเครื่องประกอบเกียรติยศ ประกอบด้วย หีบลายก้านแย่ง น้ำหลวงอาบศพพระราชทาน และมีหมายรับสั่ง พระราชทานเพลิงศพในวันที่ 7 พ.ค. 65 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยพระองค์ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ญาติพี่น้อง อย่างหาที่สุดมิได้.