เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ ( 6 พ.ค.) นายกฤษณะ จ้วงสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 แทนเลขานุการคณะกรมาธิการ ทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งกำหนดการประชุมวันที่ 10 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 303 ชั้น 3 และกำหนดให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการพิจารณาเรื่องการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาอดีตพระกาโตะ หรือ นายพงศกร จันทร์แก้ว อดีตพระลูกวัดเพ็ญญาติ ตำบลกระเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประพฤติตนผิดพระธรรมวินัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ กมธ.ได้นิมนต์และเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม รวม 4 ราย ประกอบด้วย 1.เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ) 2.เจ้าคณะอำเภอฉวาง-พิปูน-ช้างกลาง (ธ) 3.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ 4.ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ปปป.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ