เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการดีเบตประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 ริมถนนพัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดย สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก สมาคมนักข่าวเมืองพัทยา และภาคีเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และประชาชน เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครอิสระเบอร์ 2 นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฆชัย ผู้สมัครเบอร์ 3 จากกลุ่มพัทยาก้าวหน้า และ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครเบอร์ 4 จากกลุ่มพัทยาร่วมใจ เข้าร่วมประชันวิสัยทัศน์

ขณะที่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครเบอร์ 1 จากกลุ่มเรารักพัทยา ปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากมีแผนในการเปิดเวทีปราศรัยเดี่ยวในห้วงเวลาเดียวกัน บริเวณลานอเนกประสงค์ริมชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยา

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอิสระเบอร์ 2 ได้กล่าวถึงผลงานการทำงานในอดีตสมัยครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอบางละมุง ที่พบว่าเมืองพัทยายังมีปัญหาคั่งค้างมากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทั้งปัญหาน้ำท่วมขัง การจัดระเบียบ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เป็นต้น ขณะที่ส่วนตัวมีความรู้ ความชำนาญในเรื่องของการแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดระเบียบบ้านเมือง อีกทั้งยังสามารถประสานงานกับส่วนกลางได้ในทุกด้านและทุกมิติ

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอิสระ เบอร์ 2

“นโยบายสำคัญจะเป็นเรื่องของการทำงานแบบโปร่งใส เปิดเผยตรวจสอบได้ หรือนำทุกเรื่อง ทุกโครงการ จากทั้ง 15 สำนักของเมืองพัทยามาทำงานบนโต๊ะ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบถึงแผนงานและโครงการต่างๆ รวมทั้งจะมีการปรับสมดุลในการทำงานของพนักงานและข้าราชการประจำที่ต้องให้ บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ มีความเท่าเทียมเสมอภาค ไร้ปัญหาคอร์รัปชั่น ที่สำคัญคือการให้ทุกภาคส่วนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ซึ่งถือเป็นทีมงานในฝ่ายที่ 3 ที่เรียกว่า “Pattaya Power” นอกเหนือจาก 2 ส่วนหลัก คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้เมืองพัทยาขับเคลื่อนและมีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแม้จะเป็นผู้สมัครอิสระแต่ก็สามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ เนื่องจากมีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เมืองพัทยาเติบโตอย่างมีคุณภาพ” นายศักดิ์ชัย กล่าว

ขณะที่ นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฆชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์ 3 กลุ่มพัทยาก้าวหน้า กล่าวถึงนโยบายของกลุ่มที่เน้นการสร้างเมืองพัทยาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยนำเสนอการแก้ไขปัญหาเร่ง ด่วน อาทิ ลดปัญหาการขุดเจาะถนน ปัญหาน้ำท่วมขังคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เรื่องของระบบสุขอนามัย การศึกษา เรื่องของระบบขนส่งมวลชน เรื่องของเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ปัญหาการคอร์รัปชั่น รวมไปถึงการเข้าไปดูแลและผลักดันให้มีการตรวจสอบโครงการเมกะโปรเจคต่างๆในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนไปจัดทำแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

นายกิตติศักดิ์ นิลวัฒนโฆชัย ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 3

“สิ่งสำคัญคือการสร้างความพร้อมของเมืองพัทยาให้มีความสวยงาม สะอาด สิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และพร้อมสำหรับเยาวชนที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยทุกแผนงานและโครงการของเมืองพัทยาหากทีมพัทยาก้าวหน้าได้รับโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งสำคัญคือจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยว อย่าง การจัดกิจกรรมหรือ Event ต่างๆ และการพัฒนาสินค้าแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดความเข็มแข็ง และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย” นายกิตติศักดิ์ กล่าว

นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเบอร์ 4 กลุ่มพัทยาร่วมใจ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในส่วนของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมายาวนานกว่า 30 ปี และมั่นใจว่าหากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้เข้ามาทำงานในฐานะนายกเมืองพัทยา จะร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนเร่งผลักดันแผนงานต่างๆเพื่อให้ปริมาณนักท่องเที่ยวกลับมาเติบโตให้ได้เหมือนในอดีต และเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะเข้ามาดำเนินการทันทีหากได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นพื้นที่ที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักกว่า 90% ดังนั้นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดที่ผ่านมาจึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแรงงาน และประชาชนในพื้นที่อย่างรุนแรงตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี และมีแผนในการปรับขยายพื้นที่ Zoning สถานบริการเพื่อให้ครอบคลุมทั้งเมืองพัทยา และขยายระยะเวลาการให้บริการถึง 04.00 น. พร้อมการดูแลปัญหาของผู้ประกอบการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างกรณีการออกใบ SHA+ ที่มีการเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้อง

นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา เบอร์ 4

“ขณะที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจก็จะเร่งการพัฒนาเพื่อรองรับการเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางการลงทุนและการท่องเที่ยวของ EEC โดยเฉพาะการดึงกลุ่มนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาให้เพิ่มมากขึ้น สุดท้ายกับนโยบายเร่งด่วน 9 ด้านที่จะดำเนินการภายใน 90 วัน หากได้รับการเลือกตั้ง อาทิ ปัญหาการขุดเจาะที่ต้องรื้อระบบและตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ ปัญหาน้ำท่วมขัง หรือปัญหาระบบสาธารณูปโภค อย่างน้ำประปาที่พบว่าจนถึคงปัจจุบันยังมีชุมชนจำนวนมากที่ประสบปัญหาความขาดแคลนอีกด้วย”นายสินธ์ไชย กล่าว

มีรายงานเพิ่มเติมว่าในส่วนของการปราศรัยของ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา “กลุ่มเรารักพัทยา” หมายเลข 1 พร้อมด้วย นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรารักพัทยา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดย นายปรเมศวร์ ปราศรัยพร้อมสานต่อการทำงานของ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เกิดความต่อเนื่องและต่อยอดการพัฒนาอย่างถึงที่สุด ตามสโลแกน ‘Better Pattaya ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น’ ยืนยันมุ่งทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ ไม่เน้นโจมตีใคร มุ่งหน้าเดินหน้าพัฒนาเมืองพัทยาอย่างเดียว.

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา “กลุ่มเรารักพัทยา” หมายเลข 1