เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า ได้ประกาศการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ครั้งที่ 2 มีองค์กร/บริษัทได้รับจัดสรรเพิ่ม 1,238 บริษัท เป็นจำนวนบุคคล 302,618 คน รวมจำนวนที่จัดสรรครั้งแรกเป็นยอดทั้งสิ้น 6,437 บริษัท จำนวนบุคคล 779,300 คน เว้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อยู่ระหว่างประสานให้จัดกลุ่มลำดับความสำคัญ จะทยอยจัดสรรให้ ไม่ได้ทั้งหมดในครั้งเดียว
 
ส่วนกลุ่มโอกาสน้อยที่จะได้รับจากที่บริษัทองค์กรบริจาคไว้ 10% มีห้ากลุ่มคือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง/บ้าน พระนักบวช ชุมชนแออัด/หาบเร่แผงลอย/ร้านอาหาร/ร้านค้าริมถนน และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดหมายวัคซีนหลัก เมื่อทราบจำนวนชัดเจน จะหาสถานพยาบาลต่างๆ ที่มีใจอาสาช่วยฉีดให้ในทุกจังหวัด ส่วนการจัดสรรให้ทุกองค์กรต่อไปเมื่อทราบกำหนดเวลาและจำนวนโดสวัคซีนที่จะมาในเดือน ก.ค.-ส.ค. คาดว่าน่าจะจัดสรรให้ได้ครบทุกบริษัท/องค์กรภายในเดือน ส.ค.เป็นอย่างช้า เว้นแต่ อปท.อาจจะไม่ได้ทั้งหมดตามที่ขอมาเพราะต้องขอดูกลุ่มที่จัดลำดับความสำคัญมาก่อน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับวัคซีนหลัก
 
สำหรับการจัดสรรให้บุคคลทั่วไปขอเวลา 2-3 อาทิตย์หลังเริ่มฉีดให้กลุ่มองค์กรแล้ว เพื่อดูระบบและมาตรฐานโรงพยาบาลต่างๆ ที่จะรับคนทั่วไปเข้าไปขอรับวัคซีนโดยจ่ายเงินเอง