เมื่อวันนี้ 13 พ.ค. ที่สำนักงานนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ เบอร์ 2 เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีที่ออกมาระบุว่าได้ทำการตรวจสอบจนพบข้อเท็จจริงและมีหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมได้ร้องเรียนว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเมืองพัทยา 2 ราย ไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี (กกต.ชลบุรี) ซึ่งปัจจุบัน กกต.ได้รับเรื่องและจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้ว โดยหากพบว่ามีความผิดจริง ก็ต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายศักดิ์ชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีกระแสของสังคมอย่างต่อเนื่องว่าการลงมาสมัครนายกเมืองพัทยาในครั้งนี้ เพราะเป็น “นอมินี” ของผู้สมัครบางราย และต้องการมาเพื่อตัดคะแนนของคู่แข่ง ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากเคยทำงานเป็นข้าราชการรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยความสุจริต ยุติธรรม เคยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงมาก่อน กระทั่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นถึงรองอธิบดีกรมการปกครอง ดังนั้นจึงอยากแจ้งให้สังคมทราบว่าตัวเองมีศักดิ์ศรีมากพอ การลงสมัครครั้งนี้ เพื่อต้องการรับใช้พี่น้องประชาชนคนพัทยาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา ทาง กกต.ได้จัดประชุมสมานฉันท์ผู้สมัครนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ราย พร้อมอธิบายกฎหมายเลือกตั้งที่ชัดเจน โดยมีการลงนามว่าจะไม่มีการกระทำผิดและให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่พบว่าปัจจุบันมีการตรวจพบว่ามีผู้สมัคร 2 รายที่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียง ซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจะสามารถติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์หาเสียงได้มากกว่า 5 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาได้ออกประกาศไปเมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ว่าจะมีหน่วยเลือกตั้งทั้ง 4 เขตเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 146 หน่วย ดังนั้นผู้สมัครนายกเมืองพัทยาจะสามารถติดตั้งป้ายหาเสียงได้ 730 ป้าย ขณะที่การติดตั้งป้ายของผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยาในแต่ละเขตเลือกตั้งหากมีภาพผู้สมัครนายกเมืองพัทยาก็นับเป็นป้ายสมัครหาเสียงของผู้สมัครนายกเมืองพัทยาด้วย โดยเรื่องนี้ทุกฝ่ายทราบดีเพราะมีการสอบถามและชี้แจงที่ชัดเจนจาก กกต.ในวันประชุมแล้ว

แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมงาน โดยได้มีการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอไว้พบว่าปัจจุบันมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา 2 ราย ทำป้ายโฆษณาหาเสียงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นจำนวนมาก ถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยตรง และเรื่องนี้ได้ส่งเอกสารหลักฐานและเรื่องร้องเรียนไปยัง กกต.ชลบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา และทาง กกต.ได้รับเรื่องไว้พร้อมจัดส่งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วด้วย กรณีนี้เคยเกิดปัญหาขึ้นแล้วในพื้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ซึ่งศาลมีคำพิพากษาให้มีความผิดเพราะทุกฝ่ายได้ลงนามสมานฉันท์และรับทราบเรื่องร่วมกัน การกระทำลักษณะนี้ จึงเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง อันทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระทำผิดมีกำหนด 1 ปี และให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าขนาดยังไม่ได้รับการเลือกตั้งยังมีการกระทำผิดโดยเจตนาที่ไม่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และหากได้รับเลือกตั้งก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต

นายศักดิ์ชัย กล่าวต่อไปว่าการทำเช่นนี้เพื่อต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง ไม่ใช่ผู้สมัครรายใดจะมีทุนหรืองบประมาณมากและใช้เรื่องนี้มาสร้างข้อได้เปรียบกับผู้สมัครรายอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งกรณีนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าส่วนตัวไม่ได้เป็น “นอมินี” ใคร หรือลงสมัครเพื่อมาตัดคะแนนใครตามที่ถูกกล่าวหา เพราะการที่ลงมาสมัครครั้งนี้ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับเมืองพัทยาอย่างบริสุทธิ์ใจ ซึ่งมีแนวทาง นโยบาย แผนงานพร้อมทีมงานที่ศักยภาพไว้พร้อมแล้ว