เมื่อวันที่ 14 พ.ค. นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ หมายเลข 4 และนางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ ภรรยา พร้อมด้วยนายธนิตศักดิ์ ดารามั่น ผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดพร้าว หมายเลข 4 ร่วมกันลงพื้นที่หาเสียงในเขตลาดพร้าว ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เริ่มต้นจากการพบประชาชนในตลาดอมรพันธ์ 9 ถนนเสนานิคม ทั้งนี้นายสุชัชวีร์ได้เน้นย้ำให้ประชาชนทราบถึงการประกาศนโยบายเรื่องการจัดการหลังวิกฤติโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นที่ต้องยกระดับงานด้านสาธารณสุข อาทิ การเพิ่มเครื่องมือแพทย์และกำลังบุคลากรทางการแพทย์ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการรักษา อีกทั้งต้องจัดทำแผนรับมือภัยพิบัติและโรคระบาดฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องมีการรวมศูนย์การสั่งการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องมีการจัดซ้อมการอพยพ ขั้นตอนการหลบภัย และขั้นตอนการส่งตัวผู้ติดเชื้อ การดูแล และการติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน

นอกจากนี้จะต้องปรับระบบการศึกษาและหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนในสังกัด กทม. ให้เป็นแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในสถานศึกษากับการเรียนผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งสนับสนุนให้มีการเรียน วิชาการ 4 วัน และการเรียนตามความถนัด 1 วัน อาทิ การเรียนดนตรี กีฬา ศิลปะ ทักษะวิชาชีพ รวมถึงจะต้องช่วยเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนให้พิจารณาลดภาษี และประสานการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ในส่วนอำนาจหน้าที่ของ กทม. ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และจะต้องเดินหน้านโยบาย 12 เทศกาลใหญ่ 50 เทศกาลเขตของ กทม. เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเลือกกรุงเทพฯ เป็นจุดหมายในการท่องเที่ยว ทั้งทางด้านวัฒนธรรม อาหาร และความบันเทิง