เมื่อเวลา 20.45 น. วันที่ 22 พ.ค. ที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,400,666 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 1,441,546 คน คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.05

ส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 2,407,592 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยที่นับคะแนนแล้ว 1,451,854 คน คิดเป็นร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ 60.30

โดยมีการนับคะแนนแล้วจำนวน 3,842 หน่วย อยู่ระหว่างการนับคะแนน 2,975 หน่วย คิดเป็นร้อยละของหน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว 56.36

จำนวนบัตรดี จำนวน 1,390,991 คิดเป็นร้อยละ 95.81, บัตรเสีย จำนวน 21,774 คิดเป็นร้อยละ 1.50, บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 39,088 คิดเป็นร้อยละ 2.69