เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการการเพิ่มค่าบริการหอพักสวัสดิการของสกสค. เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า การให้บริการห้องพักดังกล่าวมีการให้สิทธิผู้เข้าใช้บริการจากหน่วยงานอื่นเป็นจำนวนมาก แต่กลับมีการคิดราคาห้องพักในอัตราพิเศษเท่ากับข้าราชการครูในราคา 490 บาท ดังนั้นที่ประชุมจึงเห็นชอบให้มีการเพิ่มค่าบริการห้องพักให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการครู เนื่องจากหอพักสกสค.จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใช้บริการ เมื่อต้องเดินทางมาติดต่อประสานงานเกี่ยวการบริการด้านการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้การปรับอัตราค่าบริการดังกล่าวยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านการโรงแรม ซึ่งหอพักสกสค.ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้บริการเรื่องที่พักเช่นเดียวกันจึงทำให้รายได้ลดลง ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให้มีการปรับอัตราค่าบริการห้องพักสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไปในราคา 750 บาท และห้องพิเศษ ราคา 800 บาท แต่ข้าราชการครูยังคงคิดอัตราพิเศษในราคาเดิม เพื่อเป็นสวัสดิการครู เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้หอพักสกสค.อยู่ไม่ได้ ทั้งนี้หอพักสกสค.จะคิดอัตราค่าบริการใหม่ในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนการจัดพิมพ์และการส่งแบบเรียนของปีการศึกษา 2565 นี้ได้รับรายงานการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ