เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 10 มิ.ย. ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ (กรุงเทพฯ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 โดยที่ประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มีรายชื่อดังนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรค, นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรค, นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค, น.ส.ธนพร ศรีวิราช เหรัญญิกพรรค

ส่วนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ ประกอบด้วย 1.นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 2.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 3.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 4.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 5.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก 8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน 9.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา 10.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.นครราชสีมา

สำหรับกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 16 คน แยกเป็นสัดส่วนที่มาจากกรรมการบริหารพรรค จำนวน 8 คน ได้แก่ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายสมศักดิ์ คุณเงิน นายจีรเดช ศรีวิราช นายพรชัย อินทร์สุข น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ นายยุทธนา โพธสุธน นายวิชิต ปลั่งศรีสกุลและนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

สัดส่วนจากหัวหน้าสาขาพรรคการเมือง จำนวน 4 คนได้แก่ นายชานนท์ จิตต์จง นางเพทาย กุลฉันท์วิทย์ นายนเรศ มูลไฝ และนายวัฒนา สมหวังและมาจากตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสุธี พงษ์เพียรชอบ น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ นายสุจินต์ อินพหล และนายกรรภิรมย์ กุยุคำ

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวตอนหนึ่งว่า พรรคเศรษฐกิจไทยต้องเป็นพรรคการเมืองที่เป็นความหวังของคนไทยทั้งแผ่นดิน ทั้ง 77 จังหวัด ไม่ใช่ เฉพาะในกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราครอบครัวเศรษฐกิจไทยจะเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวถึงการส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม จ.ลำปาง เขต 4 โดยนายวัฒนา สิทธิวัง ส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทย ได้สมัครเรียบร้อยแล้ว และจับสลากได้หมายเลข 3 ซึ่งตนได้บอกนายวัฒนาว่า การชูสามนิ้วสำหรับหมายเลข 3 ต้องระวัง ต้องให้ชัดเจน.