ในการประชุมประจำปีของสมาคมโภชนาการสหรัฐครั้งล่าสุด ซึ่งจัดขึ้นทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2565 ได้มีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลจนมีรสหวานจัด เช่น น้ำอัดลม โดยมีข้อมูลบ่งชี้ว่า การดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้ แม้เพียงวันละแก้ว ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งตับได้

กลุ่มนักวิจัยจากหลายสถาบันร่วมกันศึกษาข้อมูลของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจำนวน 90,504 คน อายุระหว่าง 50-79 ปี และมีการติดตามข้อมูลกันมากว่า 19 ปี พวกเขาต้องการมองหารูปแบบหรือความเกี่ยวโยงกันระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมจำนวนมาก เช่น น้ำอัดลม น้ำผลไม้ กับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับ

พวกเขาพบว่า กลุ่มผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มหวาน ๆ อย่างน้อยวันละครั้ง มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งตับมากกว่ากลุ่มผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มรสหวานเดือนละ 2-3 ครั้งถึง 73% โดยผู้หญิงที่ดื่มน้ำหวานวันละครั้ง มีความเสี่ยงต่อโรคเพิ่มขึ้น 78% 

ก่อนหน้ากรณีศึกษานี้ มีหลักฐานแสดงว่า นิสัยการดื่มเครื่องดื่มประเภทอื่น ที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มความเสี่ยง ขณะที่การดื่มกาแฟจะลดความเสี่ยง

ผลการวิจัยชี้ว่า ถ้าลดการดื่มนำ้หวานลง อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับได้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ให้ดื่มเครื่องดื่มอื่น ๆ แทนน้ำหวาน หรือเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาล เช่น น้ำเปล่า กาแฟ หรือชาที่ไม่ใส่น้ำตาลเหล่านี้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคได้

เครื่องดื่มที่มีรสหวานจัดเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับได้ โดยเป็นผลข้างเคียงการบริโภคน้ำตาล หากเรากินน้ำตาลมากเกินไป จะทำให้อินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ทำงานผิดปกติ นอกจากนี้ยังทำให้น้ำหนักขึ้น เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไขมันพอกตับ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่เร่งเร้าให้เกิดโรคมะเร็งได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังต้องทำงานอีกมากเพื่อทำความเข้าใจความเกี่ยวโยงระหว่างเครื่องดื่มที่มีรสหวานกับโรคมะเร็งตับให้มากขึ้น ข้อจำกัดของการวิจัยครั้งนี้คือเป็นข้อมูลจากการสังเกต และไม่ได้บ่งชี้โดยตรงว่าการดื่มเครื่องดื่มหวาน ๆ จะทำให้เกิดมะเร็งอย่างแน่นอน อีกทั้งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า จะมีความเกี่ยวโยงในลักษณะนี้กับกลุ่มประชากรประเภทอื่นหรือไม่ เช่น กลุ่มผู้ชายหรือกลุ่มผู้หญิงที่อายุยังน้อย

แหล่งข่าว : insider.com

เครดิตภาพ : Getty Images