เมื่อวันที่ 2 ส.ค. เพจเฟซบุ๊ก “FM91 Trafficpro” ได้โพสต์ภาพหน้า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยพบป้าย ข้อความระบุว่า จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในความดูแลของโรงพยาบาล เกินศักยภาพ ต่อจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ ณ ขณะนี้ ท่านผู้มารับการบริบาล โปรดทำความเข้าใจสถานการณ์ #โควิด19

ขอบคุณพจเฟซบุ๊ก “FM91 Trafficpro”