นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด งานทุเรียนโอโซน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 โดยมี นายวรพงษ์ ภูมิโสม เกษตรจังหวัดชัยภูมิ น.ส.ทรายศิรินทร์ พู่กันมาศกุล สมาชิกองการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นายกองค์บิริหารส่วนตำบลนายางกลัก ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอเทพสถิต ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร คุณธงชัย นราทอง เจ้าของสวนทุเรียนนราทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหม่พัฒนา และกลุ่มนักเรียนยุวเกษตร ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรม ซึ่งงานทุเรียนโอโซน อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เป็นพื้นที่ที่มีอากาศที่อุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 875.6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 547,250 ไร่ มีพื้นที่เกษตรกรรม 232,165 ไร่ อำเภอเทพสถิตถือได้ว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ และทุเรียนโอโซนเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอเทพสถิต เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกำลังเป็นที่นิยมของตลาด

สำหรับพื้นที่เพาะปลูก “ทุเรียนโอโซน” ในอำเภอเทพสถิต มีความเหมาะสม เนื่องจากปลูกบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 800 กว่าเมตร ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปี ลักษณะพื้นดินภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีรสชาติเฉพาะตัว หวานละมุน กรอบอร่อย กลิ่นเบากว่าทุเรียนพันธุ์อื่นเนื้อละเอียดไม่มีเส้นใย จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง เนื่องจากเป็นพันธุ์ยอดนิยมที่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศชื่นชอบ ซึ่งในปี 2564 มีเกษตรกรปลูกทุเรียน มากกว่า 100 ราย มีเนื้อที่ปลูกเกือบ 2000 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยวประมาณ 655 ไร่ เริ่มติดดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดหลังทุเรียนของภาคตะวันออก สร้างกำไรให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ไม่น้อยกว่าปีละ 223 ล้านบาท

สำหรับปี 2565 สำนักงานเกษตรอำเภอเทพสถิต ร่วมกับ กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอเทพสถิต จึงได้กำหนดจัดงานเปิดตัวทุเรียนโอโซนอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3 ณ สวนทุเรียนนราทอง บ้านลำปอแดง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2565 โดยภายในงานได้ให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การปลูกทุเรียนให้ได้มาตรฐาน มีการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ และกิจกรรมการแข่งขันกินทุเรียน และปิดตากินเงาะของผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย