นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยใช้ไฟฟ้ากันมากจนก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และที่มีสัญญานำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ระยะยาว (แอลเอ็นจี ลอง เทอม) ไม่พอผลิตแล้ว รัฐบาลพยายามใช้โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างเต็มที่ แต่ก็ยังไม่พอ จึงต้องเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากเข้ามาใหม่ แต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง ซึ่งเหตุการณ์เฉพาะหน้านี้ไทยจำเป็นต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวแบบระยะสั้น (แอลเอ็นจี สปอต) ที่ราคาแพงมาก มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย มากกว่า 7 บาทต่อหน่วย เป็นสาเหตุหลักทำให้ไฟฟ้าบ้านเราแพง จึงอยากชวนคนไทยทุกคนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า คนละไม้คนละมือ ประหยัดกัน 10%  

“หากช่วยกันลดการใช้ไฟฟ้าลง 10% ก็ไม่จำเป็นต้องนำเข้าแอลเอ็นจี สปอต เราก็สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และที่ได้จัดหาไว้แล้วแบบสัญญาระยะยาว ที่มีราคาไม่แพงมาก ก็จะเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ค่าไฟก็ไม่จำเป็นต้องปรับขึ้น ดังนั้นการประหยัดไฟฟ้า คือ วิธีตรึงค่าไฟที่ดีที่สุด ถ้าครัวเรือนประหยัดไฟฟ้าได้ 10% ประเทศจะประหยัดได้ 40,000 ล้านบาทต่อปี และถ้าช่วยกันทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุสาหกรรม และภาคธุรกิจ ประเทศจะประหยัดได้ถึง 150,000 ล้านบาทต่อปี” นายประเสริฐ กล่าว

สำหรับ 10 วิธีที่ช่วยประหยัดไฟง่าย ๆ ที่บ้านทุกหลังสามารถดำเนินการได้ คือ 

1.เครื่องปรับอากาศ ให้เพิ่มอุณหภูมิ 1 องศา ตั้งเวลาปิดก่อนตื่นนอน 15-30 นาที ล้างเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้งต่อปี ประหยัดได้ 290 บาท คิดเป็น 6%

2.เครื่องทำน้ำอุ่น ปิดน้ำร้อนตอนฟอกสบู่ เปิดเท่าที่จำเป็น ประหยัดได้ 119 บาท คิดเป็น 2.5%

3.กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ต้มน้ำเท่าที่ใช้ ถอดปลั๊กหลังใช้เสร็จ ประหยัดได้ 25 บาท คิดเป็น 0.5%

4. หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ถอดปลั๊กหลังเลิกใช้งาน ประหยัดได้ 11 บาท คิดเป็น 0.2%

ส่วนวิธีที่ 5.ตู้เย็น ไม่เปิดตู้เย็นนาน บ่อยเกินไป ไม่แช่ของแน่นตู้ ประหยัดได้ 19 บาท คิดเป็น 0.4%

6. พัดลมไฟฟ้า ปรับลดระดับสปีด 1 ระดับ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ประหยัดได้ 18 บาท คิดเป็น 0.4% 

7. หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง แอลอีดี ปิดดวงที่ไม่จำเป็น 5% ประหยัดได้ 11 บาท คิดเป็น 0.2% 

8.เตารีดไฟฟ้า ถอดปลั๊กออกก่อนรีดเสร็จ 2 นาที ใช้ความร้อนที่เหลืออยู่

9.ปั๊มน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างน้อย 10% ลดการทำงานปั๊มน้ำ

และวิธีสุดท้าย 10.เครื่องซักผ้า รวมผ้าซักครั้งละมากๆ ตามขนาดของเครื่อง ทั้งเตารีดไฟฟ้า ปั๊มน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประหยัดได้ 11 บาท คิดเป็น 0.2%