เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ เพิ่ม 384 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 331 ราย ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 51 ราย และติดเชื้อจากการเดินทางข้ามจากกัมพูชา 2 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย สะสม 21 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัด แยกเป็นที่อำเภออรัญประเทศ 318 ราย เฉพาะในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ ชายแดนไทย-กัมพูชา มีผู้ค้าและชาวกัมพูชาติดเชื้อมากถึง 308 ราย ที่อำเภอเมืองสระแก้ว 6 ราย โคกสูง 3 ราย วังน้ำเย็น 3 ราย และอำเภอวังสมบูรณ์ 1 ราย นับว่าเป็นวันที่สองที่มีการพบตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวน 387 ราย และสูงเกือบ 400 ราย ติดต่อกัน

ต่อมาภายหลังเกิดการติดเชื้อจำนวนมากในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้เรียกประชุมด่วนกับ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ที่ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้รายงานข้อมูลสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ซึ่งได้มีการสำรองแผนให้จัดหาและตั้งโรงพยาบาลสนาม และแผนการทำ Active Survey จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม ตลอดจนพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับที่ 25

โดยมีรายงานในที่ประชุมว่า จะมีการล็อกพื้นที่ตลาดโรงเกลือ 100 เปอร์เซ็นต์ ห้ามคนไทย ผู้ค้าขายและชาวกัมพูชา เข้า-ออกพื้นที่โดยเด็ดขาด ยกเว้นรถขนส่งสินค้าและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เท่านั้น ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. นี้เป็นต้นไป หากมีความจำเป็น จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากทางอำเภอมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น เพื่อรักษาไม่ให้มีการแพร่ระบาดเชื้อออกไปเป็นวงกว้างและไม่ให้เชื้อระบาดเข้ามาสู่พื้นที่ตอนใน เช่น เขตอำเภออรัญประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องจำกัดวงอย่างเร่งด่วน.