ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) พร้อมด้วยเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เพื่อขับเคลื่อนสังคมแห่งการปลอดเหล้า และอบายมุข โดยมี นายแหลม ศรีนุ้ย นายก อบต.ดอนมะนาว คณะทำงานชุมชนคนสู้เหล้าตำบลดอนมะนาว และผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2564 จำนวน 34 คน ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีเฉลิมเขต ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.สุพรรณบุรี มี 6 ชุมชน ต้นแบบชุมชนคนสู้เหล้าในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อ.สามชุก อ.อู่ทอง อ.ดอนเจดีย์ และอำเภอสองพี่น้อง จากการที่ สสส. ได้ริเริ่มโครงการงดเหล้า เข้าพรรษาของคนไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปีนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเน้นจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สื่อรักให้พักเหล้า ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” เพื่อเน้นส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ร่วมเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนให้คนในครอบครัว ให้งดดื่มเหล้าตลอด 3 เดือน โดยกิจกรรมเริ่มจาก คำกล่าวถวายตัวเป็นพุทธมามกะ กล่าวปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 3 เดือน

น.ส.อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงาน สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคตะวันตก กล่าวว่า เน้นกิจกรรมกลุ่มขนาดเล็ก โดยใช้อาสาสมัครชมรมคนเลิกเหล้า “คนหัวใจเพชร” เครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาช่วยขับเคลื่อนในพื้นที่ ใช้กระบวนการ 3 ช. คือ ชวน ช่วย เชียร์ เพื่อให้คนเลิกเหล้าครบพรรษา เป็นการลดนักดื่มหน้าเก่า และป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ภายในชุมชนคนสู้เหล้า ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้ เริ่มต้นจากคนหัวใจหิน ที่สามารถงดเหล้าช่วงเข้าพรรษาได้ครบ 3 เดือน ต่อยอดมาเป็น คนหัวใจเหล็ก ที่สามารถงดดื่มเหล้าจาก 3 เดือน จนถึง 3 ปี จนถึงตำแหน่งสุดยอด คนหัวใจเพชร เป็นผู้ที่เลิกดื่มเหล้าได้เกิน 3 ปี ขึ้นไป

พระปลัดสมพร กิตติโสภโณ  เจ้าอาวาสวัดศรีเฉลิมเขต ได้กล่าวสัมโมทนียกถา บรรยายให้ความรู้เรื่องเบญจศีลเบญจธรรม การละเมิดศีลข้อ 5 คือการดื่มเหล้าที่ส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด ยิ่งส่งผลอันตรายต่อนักดื่มทั่วไป ที่นั่งดื่มกินเหล้าสุราตามร้านอาหารต่างๆ หรือในแหล่งบันเทิงทั่วไป อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกิจกรรมกับ สสส. เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว โดยการงดเหล้าเข้าพรรษา และงดอบายมุขทุกชนิด เพื่อมีสุขภาพกาย และใจที่ดีเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชน ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เศรษฐกิจครัวเรือนย่ำแย่ จนทำให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่อีกด้วย