กลายเป็นเรื่องราวที่พูดถึงเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้ ภายหลังจากที่สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ประกาศของชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์ หรือที่เรียกว่า “Singhdam Cheerleader” โดยมีรายละเอียดภายในแถลงการณ์ของชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์ ระบุว่า

“ชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์ ในฐานะที่เป็นนิสิตนักศึกษาที่จะต้องผูกโยงกับสังคมรอบข้างและทำประโยชน์ให้กับสังคม เล็งเห็นว่ารูปแบบกิจกรรมที่ขมรมเคยดำเนินมานับตั้งแต่อดีตนั้นเต็มไปด้วยการฟูมฟักความป่วยไข้ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นระบอบอำนาจนิยม ระบบอุปถัมภ์ ระบบ SOTUS หรือแม้กระทั่งการผลิตซ้ำค่านิยม Beauty Privilege”

ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการตั้งใจ แต่กิจกรรมที่ผ่านมานั้นไม่สามารถแยกขาดออกจากค่านิยมเหล่านี้ได้ ระบบและค่านิยมเหล่านี้ได้สร้างบาดแผลและความเจ็บปวดให้กับสังคม ต่อสมาชิกชมรม หรือนิสิตผู้เป็นสมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกาย ความกดดัน การบ่อนทำลายความเชื่อมั่นในตัวเอง หรือการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นที่เกิดขึ้นในกิจกรรมเชียร์ นอกจากนี้ยังทำให้ระบอบอำนาจนิยมกลายเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ทั้งที่สังคมภายนอกต้องเจ็บปวดจากระบอบอำนาจนิยมที่กำลังทำลายชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม

“ชมรมผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์ จึงขอยุติบทบาทและการจัดกิจกรรมเชียร์ของชมรมนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพราะเราไม่สามารถอดกลั้นต่อระบอบอำนาจนิยมและค่านิยมป่วยไข้ที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นได้อีกต่อไป” เราจะไม่ขอเป็นแหล่งฟูมฟักระบบเหล่านี้หรือทำให้ระบบเหล่านี้กลายเป็นเรื่องปกติ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ผลิตช้ำบาดแผลให้กับสังคมเช่นนี้ได้อีก เรารู้สึกผิดต่อกิจกรรมและการดำเนินงานนับตั้งแต่อดีตที่อาจเคยสร้างบาดแผลให้กับสังคมไม่ว่าจะทางใดก็ตาม

“เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “กิจกรรมเชียร์” และ “ผู้นำเชียร์” เป็นส่วนที่แยกไม่ออกจากความป่วยไข้และระบอบอำนาจนิยมเหล่านั้น เราจึงต้องการขอโทษสังคมและสมาชิกทุกคนที่เคยได้รับความเจ็บปวดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง”

ทางชมรมฯ ยังระบุด้วยว่า ขอเป็นจุดเล็กๆ ที่เข้าร่วมการต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยมในสังคมทุกระดับ ด้วยการยุติการเป็นส่วนหนึ่งของระบอบนี้

อย่างไรก็ตาม “สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ” ยังได้ชี้แจงอีกว่า หากนิสิตมีความสนใจด้านการเต้น สามารถร่วมสร้างสรรค์และแสดงออกผ่านกิจกรรมเองได้ โดยจะไม่มีผู้นำเชียร์ในคณะ หรือการยึดโยงใดๆ กับผู้นำเชียร์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย..