เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปีตามรัฐธรรมนูญในเดือนสิงหาคม 65 และจะหมดอำนาจลง ณ วันดังกล่าว

นักไสยศาสตร์ทางกฎหมายกำลังหาทางออกโดยวิธีการแก้รัฐธรรมนูญ ยกเลิกมาตรา 158 เพื่อให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกฯต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด คิดถึงประเทศชาติและหัวอกประชาชนบ้าง อย่าคิดว่ามีอำนาจแล้วจะทำอะไรก็ได้

1. มีการลงประชามติรัฐธรรมนูญ 2560 ทั่วประเทศ แล้วนักไสยศาสตร์จะคิดแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวอย่างนั้นหรือ? จะไม่เคารพเสียงประชาชนที่เขาลงประชามติทั่วประเทศเลยหรือ

2. การจะตรากฎหมายใดจะต้องทำประชาพิจารณ์ทุกขั้นทุกตอน ใครจะเริ่มต้นทำประชาพิจารณ์ ใครจะเริ่มต้นแก้รัฐธรรมนูญและจะทำประชาพิจารณ์อย่างไร พี่น้องประชาชนทั้งประเทศ เขามองกันอยู่

3. บทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 158 ยังกำกับด้วยมาตรา 264 และบันทึกเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญว่า กำหนดขึ้น”เพื่อป้องกันวิกฤติของประเทศ” แค่ 8 ปีก็เกิดวิกฤติทั่วด้านแล้ว ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยากทั้งแผ่นดิน เป็นวิกฤติร้ายแรงที่เผชิญหน้าอยู่ การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของคนคนเดียว จะควรหรือ

4. บทพระราชปรารภในรัฐธรรมนูญ 2560 ได้เตือนไว้อย่างชัดเจนว่า “วิกฤติของประเทศเกิดจากการทุจริต การฉ้อฉล การบิดเบือนการใช้อำนาจ และการไม่นำพาต่อความเดือดร้อนทุกข์เข็ญของราษฎร”

ซึ่งขณะนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ว่านับแต่ คสช.ยึดอำนาจเป็นต้นมา สิ่งเหล่านี้ได้ลดน้อยถอยลงหรือเพิ่มมากขึ้น? การปกครองบ้านเมืองนั้นต้องมีธรรม ต้องถือธรรมเป็นใหญ่ ต้องเคารพธรรม และต้องปฏิบัติธรรม

ไม่ใช่การทุจริต ฉ้อฉล บิดเมืองการใช้อำนาจหรือการใช้เล่ห์เพทุบายสารพัดชนิด