ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายเข็มชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งยั้ง ร่วมกันจัดงานประเพณีตักบาตรพระธาตุทอง เพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการสร้างศรัทธาให้เกิดแต่พุทธศาสนิกชนในตำบลทุ่งยั้ง ทำนุบำรุงรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ให้อยู่คู่เมืองทุ่งยั้งตลอดไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามนโยบายของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง และส่งเสริมอาชีพของชาวตลาดทุ่งยั้งที่อยู่ติดกับวัด โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระธาตุทองขึ้น ทุกวันพุธแรกและวันพุธที่สามของทุกเดือน

พระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ สันนิษฐานว่า มีการสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ราวปี 2283 และเมื่อปี พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้พระบรมธาตุแห่งนี้คงอยู่สมบูรณ์ ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2440-2455 พระบรมธาตุแห่งนี้ได้พังลงมาอีกหลายครั้ง หลวงคลัง (อิน) กรมการเมืองสวรรคโลก พร้อมด้วยเจ้าอธิการแก้ว และพุทธศาสนิกชนชาวเมืองใกล้เคียง ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์วิหารหลวงและกำแพงแก้ว โดยได้รับอิทธิพลจากชาวมอญ ชาวพม่า ล่าสุดระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 กรมศิลปากรได้ทำการปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์ โดยการขัดปูนดำทั้งองค์และทำการหุ้มทองด้วยความศรัทธาของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมาวัดพระบรมธาตุแห่งนี้ มีเจ้าอาวาสมาแล้ว 15 องค์