เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. และโฆษก กทม. แถลงผลงาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. “ผู้ว่าฯ ชัชชาติ 60 วัน พลัส” ว่า มี 6 มิติ มิติแรกด้านสาธารณสุข ปัจจุบันมีโรคระบาดทั้งโรคโควิดและโรคฝีดาษลิง ดังนั้น กทม.จึงตั้งศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยดึงจิตอาสา ภาคประชาชนสังคม อาทิ กลุ่มเส้นด้าย เข้ามาร่วม เดินหน้าดูแลด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการฯ 2.เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดย กทม.เปิดเผยข้อมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ระหว่าง กทม.และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ยืนยันเรื่องความโปร่งใส การขอภาพกล้องซีซีทีวี ภายใน 24 ชม. มีกล้อง 62,000 กล้อง ยืนยันไม่มีกล้องดัมมี่ โดยประชาชนสามารถดูกล้องได้โดยไม่ต้องลงพื้นที่ไปดูเลขรหัสกล้องที่เสา อนาคตจะจัดหาเพิ่มเติม และหาแนวร่วมมาเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 5 Quick Win 3.เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งต้องการสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ โดยได้จัด “กรุงเทพกลางแปลง” นำภาพยนตร์มาฉาย จำนวน 26 เรื่อง มีผู้ชม 88,000 คน มีร้านค้า 345 ร้าน มีเงินหมุนเวียนกว่า 4 ล้านบาท การประชันวงดุริยางค์เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างกรุงเทพฯ-จ.นครราชสีมา มีประชาชนรับชมผ่านออนไลน์ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจกว่า 9 แสนคน ซึ่งงานจัดขึ้นโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างออแกไนเซอร์ การจัดดนตรีในสวน 21 วัน 53 ครั้ง, Co-Working Space โดยการปรับห้องสมุด 12 แห่ง ให้สามารถทำงานได้ด้วยการจัดงานเทศกาลบางกอกวิทยา เป็นนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

4.ฟื้นเศรษฐกิจเมือง เมืองแห่งโอกาส โดยมีเป้าหมายจ้างงานคนพิการทั้ง 7 ประเภท 654 คน ปัจจุบันจ้างงานคนพิการ 247 คน ในเดือน ก.ย. จะจ้างงานคนพิการ 306 คน การจัดงานถนนคนเดิน พัฒนาโครงการกรุงเทพอาหารริมทางอร่อยปลอดภัย 5.การเพิ่มประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหา โดยทราฟฟี่ฟองดูว์ ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ รายงานปัญหา 113,881 เรื่อง โดย 5 ปัญหาร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ ถนน 19.1% น้ำท่วม 6.8% ทางเท้า 5.7% แสงสว่าง 5.6% และความปลอดภัย 4.9% ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา สำเร็จ 47% กำลังแก้ไข 19% ส่งต่อหน่วยงานแล้ว 30% รอรับเรื่อง 1% ขยายศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จให้ครบทั้ง 50 เขต ผู้ว่าฯ สัญจร จตุจักร บางบอน ปทุมวัน เป็นการลงตรวจพื้นที่เพื่อดูปัญหาและให้กำลังใจประชาชน และ 6.ปลูกต้นไม้ล้านต้น ยอดจอง 1,641,360 ต้น ปลูกแล้ว 82,248 ต้น เดือนหน้าแยกขยะนำร่อง 3 เขต เศษอาหาร กับอื่นๆ จากนั้นจะต่อยอดต่อไป นอกจากนี้ยังมีมิติความร่วมมือ ซึ่งได้ขยายมิติความร่วมมือไปแล้ว 22 ความร่วมมือ.