ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง สำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่เวลานี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งล่าสุด กรุงเทพมหานคร ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิดฟรี เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพมนคร

ล่าสุด กทม. ปรับแผนจัดตั้ง 6 หน่วยหลัก ตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด ให้บริการต่อเนื่อง เริ่ม 7 ส.ค.64

  1. กลุ่มกรุงเทพกลาง ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี ให้บริการ 500 คน/วัน จองคิววันต่อวันหน้าจุดตรวจตั้งแต่เวลา 06.00 น.
  2. กลุ่มกรุงเทพเหนือ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ อาคารจอดรถ (อาคารบี) ให้บริการ 1,000 คน/วัน จองคิววันต่อวันหน้าจุดตรวจตั้งแต่เวลา 07.00 น.
  3. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี ให้บริการ 700 คน/วัน จองคิววันต่อวันหน้าจุดตรวจตั้งแต่เวลา 06.00 น.
  4. กลุ่มกรุงเทพใต้ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ให้บริการ 600 คน/วัน จองคิวล่วงหน้า 1 วัน ผ่าน App “QueQ” ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
  5. กลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ให้บริการ 300 คน/วัน จองคิวล่วงหน้า 1 วัน ผ่าน App “QueQ” 200 คิว ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจองคิววันต่อวันหน้าจุดตรวจ 500 คิว ตั้งแต่เวลา 07.30 น.
  6. กลุ่มกรุงธนใต้ ณ ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค ให้บริการ 600 คน/วัน จองคิววันต่อวันหน้าจุดตรวจ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.