น.ท.รณกร เฉลิมแสนยากร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) รักษาการผู้อำนวยการ ทดม. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 4 หมื่นคนต่อวัน ส่วนวันศุกร์-วันอาทิตย์ ผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นคนต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารภายในประเทศ และใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่เมืองเป็นหลัก ซึ่งที่ ทดม. ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ A1-A4, แท็กซี่ และรถไฟฟ้าสายสีแดง เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ 

น.ท.รณกร กล่าวต่อว่า คาดว่าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค.65 ผู้โดยสารจะมาใช้บริการ ทดม. เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ทดม. พยายามจัดบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้คอยให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รถบัสปรับอากาศ) เส้นทาง ดอนเมือง-พัทยา-ดอนเมือง ราคา 350 บาทต่อเที่ยว เมื่อลงเครื่องบินสามารถเดินทางไปยังพัทยา จ.ชลบุรี ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งระยะแรกทดลองเปิดให้บริการวันละ 2 รอบ โดยเส้นทาง ดอนเมือง-พัทยา เวลา 10.30 น. และเวลา 15.00 น. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว เบลล์ แทรเวล เซอร์วิส (Bell Travel Service) ชั้น 1 ประตู 10 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

น.ท.รณกร กล่าวอีกว่า ส่วนเส้นทาง พัทยา-ดอนเมือง ให้บริการวันละ 2 รอบเช่นเดียวกัน เวลา 06.00 น. และ 15.00 น. ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว เบลล์ แทรเวล เซอร์วิส (Bell Travel Service) สถานีรถประจำทางพัทยา (พัทยาเหนือ) ทั้งนี้ทั้ง 2 เส้นทาง ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ด้วย ที่เว็บไซต์ www.belltravelservice.com อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลการเปิดให้บริการ พบว่า ยังมีผู้โดยสารมาใช้บริการไม่มากนัก ซึ่งผู้โดยสารหลายคนยังไม่ทราบว่ามีเปิดให้บริการดังกล่าว โดยขณะนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น รวมทั้งทางสายการบินต่างๆ ก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วย คาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการมากขึ้น

น.ท.รณกร กล่าวด้วยว่า สาเหตุที่เลือกเปิดให้บริการเส้นทาง ดอนเมือง-พัทยา-ดอนเมือง นั้น ก่อนที่จะเปิดให้บริการ ทางสายงานพัฒนาธุรกิจของ ทดม. ได้มีการสอบถามความคิดเห็นจากผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ ทดม. ปรากฏว่า พัทยา เป็นเส้นทางที่ผู้โดยสารมีความต้องการเดินทางมากที่สุด ทั้งนี้คงต้องใช้เวลาประเมินอีกสักระยะ หากได้รับการตอบรับที่ดี ผู้โดยสารมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้น ทดม. จะเพิ่มรอบการให้บริการ รวมทั้งขยายการให้บริการไปยังเส้นทางอื่นๆ ต่อไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพฯ ได้แบบไร้รอยต่อ.