สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 11 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,038 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,865 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 173 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 788,126 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,012 ราย หายป่วยสะสม 572,726 ราย กำลังรักษา 210,042 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 207 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 6,795 ราย