เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรคาม ได้ออกโทรสารด่วนที่สุด แจ้งเตือน ประชาชนทั้งจังหวัด ภายหลังคณะกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดมหาสารคาม รายงานสถานการณ์น้ำท่วม ณ วันที่ 13 ต.ค.65 พบว่า ปริมาณน้ำท่วมในขณะนี้ มีระดับสูงสุดเท่าที่เคยวัดระดับมา (เกินกว่า ปี 2521) ประกอบกับยังมีการระบายน้ำในอัตราสูงจากเขื่อนอุบลรัตน์อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงออกแจ้งเตือนประชาชนควรอพยพออกจากพื้นที่ที่เคยท่วมสูงสุด พร้อมแจ้งทำความเข้าใจเป็นพิเศษ กับผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้สูงอายุ ให้ทราบข้อมูลน้ำ (ไม่ควรยึดติดกับข้อมูลในอดีต) ให้ดูแลทรัพย์สิน สิ่งของ ยกขึ้นที่สูง อพยพสัตว์เลี้ยงไปในที่ปลอดภัย หรือที่ทางราชการจัดไว้ให้ และหากมีความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆในหมู่บ้าน ให้ประสานขอความช่วยเหลือตามช่องทางการสื่อสารที่แจ้งไว้ พร้อมให้ประชาชนกับเตรียมรับมืออันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป