เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ใน จ.สมุทรปราการ ว่า พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 1,936 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 1,619 ราย แยกเป็นอำเภอเมือง 716 ราย อำเภอพระประแดง 269 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 54 ราย อำเภอบางพลี 483 ราย อำเภอบางบ่อ 62 ราย อำเภอบางเสาธง 35 ราย รับมารักษาต่อในสมุทรปราการ