วันที่ 14 ส.ค. ทาง รพ.เบตง จ.ยะลา เปิดให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง คนพิการ และประชาชนทั่วไปเข้ามาฉีดวัคซีนได้เลย โดยวันนี้มีการนำวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์ม จำนวน 900 โด๊ส ฉีดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ทาง รพ.เบตง ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน 6 พันโด๊ส จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เริ่มฉีดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยถึงวันนี้ อ.เบตง มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 25,752 คน หรือร้อยละ 69.44 โดยวันนี้ได้จัดระเบียบให้การฉีดวัคซีนดำเนินการได้เร็วขึ้นกว่าเดิม หลังจากหลายวันที่ผ่านมาถูกวิจารณ์ว่ารอคิวการฉีดนาน