เมื่อวันที่ 17 ส.ค. รพ.ธนบุรี ได้แจ้งเปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนทางเลือก ไตรมาส 1 ปี 2565  คาดว่าจะได้รับวัคซีนเดือน ม.ค.-มี.ค.65 โดยเปิดให้จองลงทะเบียนผ่าน ไลน์ @THginfo ในวันที่ 17 ส.ค.เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 20 ส.ค.64 เวลา 18.00 น.