เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 พ.ย. ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน APEC University Leaders’ Forum: “Preventing the Next Pandemic (AULF) ภายใต้หัวข้อการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดครั้งต่อไป โดยกล่าวตอนหนึ่งเน้นย้ำการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในปีนี้ เรามุ่งผลักดันการสร้างความร่วมมือ ภายใต้แนวคิด “Open. Connect. Balance.” เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกในยุคหลังโควิด-19

ผลลัพธ์สำคัญของการเป็นเจ้าภาพเอเปคในครั้งนี้ คือ ไทยจะเสนอให้ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปครับรองเอกสาร “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของไทยมาเร่งกระบวนการทำงานในเอเปค และวางบรรทัดฐานใหม่ให้เอเปคมุ่งเน้นการสร้างเสริมการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังขยายความสำคัญไปถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคมและสร้างความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เชื่อมั่นว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ผู้วางนโยบาย และผู้นำธุรกิจจะได้มาร่วมมือกันสร้างสรรค์นโยบาย ออกแบบทิศทางและแผนการบริหารประเทศที่สอดรับกับวิถีความปกติใหม่ของโลก

“เราเป็นโลกใบเดียวกันต้องรัก สามัคคี เผื่อแผ่กัน วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการสันติสุขในประเทศไทย เราต้องรักกัน ซึ่งเป็นบ่อเกิดทุกเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่นๆ ขอต้อนรับทุกคนในนามนายกฯ และคนไทย รอยยิ้มสยาม สยามเมืองยิ้ม” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนเดินทางกลับ พล.อ.ประยุทธ์ ทักทายสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้ม ว่า “ฝากด้วยนะจ๊ะ” ก่อนจะพูดคุยกับประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิกและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส ซึ่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคพื้นแปซิฟิก กล่าวว่า “ I Like Your smile” ทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ ถึงกับถอดแมสก์ พร้อมยิ้มหวานให้อีกครั้งก่อนกล่าวขอบคุณ “Thank you” และส่งสัญลักษณ์ ไอเลิฟยูก่อนเดินทางกลับ.