เมื่อวันที่ 18 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมเขตผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “การเจริญเติบโตที่สมดุล ครอบคลุมและยั่งยืน (Balanced, Inclusive and Sustainable Growth)”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวช่วงหนึ่งประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ( Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติมาเป็นยุทธศาสตร์ ในการฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19 และเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนา และการเติบโตในระยะยาว ที่เข้มแข็ง สมดุล ยั่งยืน และหวังทุกภาคส่วนจะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เป็นรูปธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และฟื้นความสมดุล เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

การที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค จัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ (Bangkok Goals) ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปคอย่างชัดเจน พลิกโฉม สมดุล และทะเยอทะยาน โดยมุ่งหวังขับเคลื่อนงานภายใต้ 4 เป้าหมาย ได้แก่ 1.สนับสนุนความพยายาม การเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ 2.ขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืน 3.ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 4.ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์

“ไทยขอขอบคุณที่ผู้นำเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนเป้าหมาย กรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG และหวังผู้นำทุกคนจะได้ร่วมกันรับรองเอกสารสำคัญดังกล่าวในวันที่ 19 พ.ย. ซึ่งจะเป็นมรดกสำคัญของการประชุมเอเปค ประจำปี 2565 เพื่อต่อยอดเป้าหมายกรุงเทพฯสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน สำหรับคนรุ่นหลัง ดังนั้น เอเปคต้องมองให้ไกลกว่าการฟื้นตัวของการระบาดโควิด-19 ไปสู่การฟื้นสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความยืดหยุ่น และเอื้อต่อการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน ในฐานะกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจชั้นนำของเราและแหล่งบ่มเพาะทางความคิด” นายกรัฐมนตรี กล่าว.