ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (8 ธ.ค.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุมบอร์ดนัดพิเศษในช่วงเช้าที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาติดตามผลการส่งหนังสือแจ้งไปยัง การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ให้ดำเนินการตามเอ็มโอยู หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้อง คืนเงิน 600 ล้านบาท ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ซึ่งหลังจาก 7 วันผ่านมา ทาง กกท. ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ ให้ถูกต้องตาม เอ็มโอยู โดยเฉพาะการจัดให้มีการถ่ายทอดสดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทางบอร์ดจึงมีการประชุมนัดพิเศษ และได้มีการลงมติ 6:0 เสียง ให้เรียกเงินคืนจาก กกท. โดยหากทาง กกท. ไม่สามารถนำเงินมาคืนได้ ทางสำนักงาน กสทช. ก็จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจาก กสทช. กล่าวว่า การเรียกเงินคืน ยังไม่รู้ว่าทาง กกท. จะจ่ายมารวดเดียว หรือทยอยจ่าย แต่เชื่อว่าการได้เงินคืนจาก กกท. คงอาจจะยาก คงต้องฟ้องร้องต่อศาลให้มีคำสั่งต่อไป