จากกรณี หลวงพ่อพรชัย พุทธสาโร เจ้าสำนักสงฆ์น้ำย้อย ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ที่มีการไว้หนวดเครายาว โดยชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงปู่เคราเงิน” ซึ่งได้รับการนิมนต์มาบิณฑบาต และสวดมนต์ในงานวันครบรอบวันละสังขาร หลวงปู่ทอง ปภากโร ครบรอบ 2 ปี ที่เจดีย์ที่วัดบ้านคูบ ต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ทั้งตั้งข้อสังเกตว่าพระสงฆ์สามารถไว้หนวด เครา ได้ด้วยหรือไม่นั้น

นายอินทพร จั่นเอี่ยม รักษาราชการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า พระสงฆ์ที่สังกัดคณะสงฆ์ไทยไม่สามารถไว้ผม คิ้ว หนวด เครา ได้ เพราะพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตามทั้งกฎหมายบ้านเมือง พระธรรมวินัย และจารีต ธรรมเนียมปฏิบัติ ของคณะสงฆ์ไทย แม้ในพระธรรมวินัยอาจจะไม่ได้ห้ามไว้ชัดเจน แต่ในเมื่อมาสังกัดคณะสงฆ์ไทยแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของคณะสงฆ์ไทย ดังนั้นเรื่องนี้จะได้มีการสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ (พศจ.ศรีสะเกษ) ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยด่วนต่อไป.