เมื่อเวลา 17.15 น. วันที่ 25 ม.ค. ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยภายหลังการหารือของที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย คือ คณะรัฐมนตรี วิปฝ่ายค้าน และวิปรัฐบาล ถึงการกำหนดวันอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่า ที่ประชุมสรุปวันอภิปราย 2 วัน คือวันที่ 15-16 ก.พ.66 โดยฝ่ายค้านได้เวลา 24 ชั่วโมง และรัฐบาลได้เวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งในวันที่ 15 ก.พ. จะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.30-02-.30 น. ของวันที่ 16 ก.พ. ซึ่งฝ่ายค้านจะใช้เวลาในการอภิปราย ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ในกรอบเวลาไม่เกิน เวลา 23.00 น. และเวลาจากนั้นจัดสรรให้ครม.ตอบคำถามชี้แจง ส่วนวันที่ 16 ก.พ. จะเริ่มอภิปรายในเวลา 09.00 น. และให้แล้วเสร็จภายในเวลา 24.00 น.

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่กำหนดวันอภิปรายได้แล้ว พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะไปจัดสรรเวลาการอภิปรายอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงประเด็นและเนื้อหาการอภิปราย ภายใต้ยุทธการ “ถอดหน้ากากคนดี”