เมื่อวันที่ 31 ม.ค.66 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International หรือ TI) เผยแพร่ผลสำรวจดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index หรือ CPI) ประจำปี 2565 จากจำนวนประเทศ 180 ประเทศทั่วโลก โดยพบว่า ประเทศไทย อยู่ที่อันดับ 101 จาก 180 ประเทศทั่วโลก เพิ่มจากปี 2564 จำนวน 9 อันดับ และมีคะแนน 36 จาก 100 คะแนน มากกว่าปีที่แล้ว 1 คะแนนเช่นกัน

สำหรับประเทศที่มีคะแนน CPI 36 คะแนน เท่ากับไทยและอยู่อันดับ 101 ร่วมกัน เช่น แอลเบเนีย เอกวาดอร์ คาซัคสถาน ปานามา เปรู เซอร์เบีย ศรีลังกา และตุรกี ส่วนประเทศที่ได้อันดับ 1 ในปีนี้ คือ เดนมาร์ก 90 คะแนน ฟินแลนด์ และนิวซีแลนด์ อยู่ที่ 2 ร่วม ได้ 87 คะแนนเท่ากัน นอร์เวย์ อยู่ที่ 4 ได้ 84 คะแนน สิงคโปร์ อยู่ที่ 5 ร่วมกับ สวีเดน ได้ 83 คะแนน