วันนี้ เดลินิวส์ออนไลน์ จะพาไปแนะนำวิธีการรับยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามัยฟรีผ่าน “แอพเป๋าตัง” หลังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมด้วย การใช้ถุงยางอนามัย สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และเพิ่มความปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย (Safe sex) อาทิ โรคซิฟิลิส, โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี, หนองใน, หนองในเทียม และเอดส์ ส่วนเงื่อนไขและขั้นตอนการรับสิทธิ สามารถทำง่ายได้ด้วยตัวเองที่บ้านเลย

เช็กสิทธิ
– สำหรับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท
– ใช้สิทธิได้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์-30 กันยายน 2566

ขั้นตอนการรับบริการ
1. เข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
– กดเลือก “กระเป๋าสุขภาพ”
– กดเลือก “สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรค”

2. หน้าจอจะแสดง “สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับฟรี”
– กดเลือก “ถุงยางอนามัย”

3. กดเลือก “ขนาด” ถุงยางอนามัย

4. กดเลือก “หน่วยบริการ”

5. ตรวจสอบรายละเอียด
– กดเลือก “จองสิทธิ”

6. ระบบยืนยัน
– ต้องมีข้อความเด้งขึ้นมาว่า “จองสิทธิสำเร็จ”

ซึ่งทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนถุงยางอนามัย 94.5 ล้านชิ้น สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ ซึ่งจะได้รับถุงยางอนามัยครั้งละ 10 ชิ้น ต่อคน/สัปดาห์ และไม่เกิน 52 ครั้ง ต่อคน/ปี…

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : @สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ