ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ได้เผยแพร่สถิติระบบเทคโนโลยีธนาคารพาณิชย์ขัดข้องตลอดปี 65 ที่ผ่านมา ใน 4 ช่องทาง ทั้ง โมบายแบงก์กิ้ง อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เอทีเอ็ม และสาขา รวมแล้วขัดข้องไปทั้งสิ้น 91 ครั้ง รวมระยะเวลาล่มทั้งหมด 201 ชั่วโมง โดยได้แบ่งเป็น 4 ไตรมาส

ซึ่งเฉพาะ 6 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รวมทั้งได้ขัดข้องไปแล้ว 72 ครั้ง รวมระยะเวลา 166 ชั่วโมง และมีบางธนาคารที่การขัดข้องดีขึ้น เช่น ธนาคารกสิกรไทย ได้ขัดข้องแค่ 1 ครั้งระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงในไตรมาสแรกปี 65 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 65) หลังจากนั้นอีก 3 ไตรมาส ระบบไม่ขัดข้องแม้แต่ครั้งเดียว

ขณะที่ธนาคารขนาดใหญ่ที่ขัดข้อง หรือระบบล่มมากที่สุด เป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต รวมตลอดปี 65 ขัดข้อง 30 ครั้ง ระยะเวลาขัดข้องสูงถึง 96 ชั่วโมง แบ่งเป็นระบบโมบายแบงก์กิ้ง ขัดข้อง 22 ครั้ง นาน 87 ชั่วโมง, อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 2 ครั้ง นาน 5 ชั่วโมง, เอทีเอ็ม 3 ครั้งนาน 2 ชั่วโมง และสาขา 3 ครั้งนานรวม 2 ชั่วโมง

ส่วน ธนาคารไทยพาณิชย์ ตลอดปี 65 เป็นการขัดข้องของโมบายแบงก์กิ้งทั้งหมด 18 ครั้ง ระยะเวลานาน 16 ชั่วโมง โดยระบบช่องทางอื่นๆ ไม่ขัดข้องเลยตลอดปี 65 ที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับ ธนาคารกรุงเทพ ที่ขัดข้องเพียงแต่โมบายแบงก์กิ้ง 5 ครั้ง ระยะเวลาขัดข้องรวมกัน 23 ชั่วโมง

ส่วน ธนาคารกรุงไทย ระบบเทคโนโลยีขัดข้องรวม 13 ครั้ง นาน 19 ชั่วโมง แบ่งเป็น ระบบโมบายแบงก์กิ้ง 9 ครั้ง นาน 13 ชั่วโมง, ตู้เอทีเอ็ม 2 ครั้ง นาน 3 ชั่วโมง สาขา 2 ครั้ง นาน 3 ชั่วโมง

ด้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขัดข้องรวม 5 ครั้ง ระยะเวลานาน 11 ชั่วโมง แบ่งเป็นโมบายแบงก์กิ้ง 3 ครั้งนาน 6 ชั่วโมง, อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง 1 ครั้ง นาน 4 ชั่วโมง และตู้เอทีเอ็ม 1 ครั้ง นาน 1 ชั่วโมง

สถิติระบบธนาคารพาณิชย์ขัดข้องปี 65 (ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)