เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 25 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ 0001(จตช)/ 292 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2534 เสนอ ผบ.ตร. ให้ เรื่องขอให้มีคำสั่งตั้งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนประกอบด้วย พ.ต.ต.รวีโรจน์ ดิษทอง สว.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์, ร.ต.อ.ทรงยศ คล้ายนาค รอง สวป.สภ.เมืองนครสวรรค์, ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศวรรณา รอง สว.(ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์, ด.ต.วิสุทธิ์ บุญเขียว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์, ด.ต.ศุภากร นิ่มชื่น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ และ ส.ต.ต.ปวีกรณ์ คำมาเร็ว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ จำนวน 6 นาย

กรณีร่วมกันกับ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อเรียกเงินจำนวน 2 ล้านบาท จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และอ้างเหตุว่าผู้ต้องหาเสพยาเกินขนาด เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 ส.ค.2564 โดยทั้งหมดถูกศาลได้อนุมัติออกหมายจับในความผิดฐาน ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน หรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายโดยเจตนา และร่วมด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยใช้กำลังประทุษร้าย จึงถือว่าข้าราชการตำรวจทั้ง 6 นาย มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นข้าราชการตำรวจต้องหาว่ากระทำความผิดคดีอาญา และมีพฤติการณ์อันเป็นความร้ายแรง สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของ ตร. โดยเป็นผู้รักษากฎหมาย แต่กลับกระทำตนละเมิดกฎหมายโดยใช้อำนาจหน้าที่ราชการ

ถ้าคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา หรือจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นเป็นกรณีมีมูลเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง โดยที่การสอบสวนพิจารณาทางวินัยและอาญาอาจมีความสลับชับช้อน และการพิจารณาอาจไม่เสร็จสิ้นโดยเร็ว จึงเห็นควรมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 6 นาย ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 86, 95 และตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่ง พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2547ข้อ 3 (2)(8)

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีข้าราชการตำรวจกระทำผิดเข้าข่ายวินัยร้ายแรงเพิ่มเติมและเพื่อให้การสอบสวนทางวินัยเป็นไปด้วยความรอบคอบ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปรับเพิ่มคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่ง ตร. ที่ 406/2564 ลง 24 ส.ค.2564 ให้ พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รอง จตช. เป็นประธานกรรมการ (แทน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ภ.6), พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จตร. (สบ8) เป็นรองประธานกรรมการ, พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ภ.6 เป็นกรรมการ, พล.ต.ต.ภูริวัจซ์ พูลสวัสดิ์ ผบก.กต.6 จต. เป็นกรรมการ, พ.ต.อ.เจนกมล คำนวล รอง ผบก.กต.8 จต. เป็นกรรมการ, พ.ต.ท.พงษ์ปกรณ์ พิพัฒนสมพร รอง ผกก.ฝสต.2 กต.8 จต. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนรายชื่อคณะกรรมการอื่น ตามคำสั่ง ตร.ที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ให้คงไว้ตามเดิมต่อไป.