นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ปี 65 ว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรคนจน รอบปี 65 จำนวน 14.5 ล้านคน ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ โดยหลังจากประกาศรายชื่อแล้ว ผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องทำการยืนยันตัวตน ภายใน 30 วัน ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ประมาณเดือน เม.ย.66

ส่วนผู้ที่ไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 60 วันหลังจากการประกาศรายชื่อ และคาดว่าผลการอุทธรณ์จะทราบได้ในช่วงเดือน พ.ค. 66 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วได้รับสิทธิบัตรคนจน กระทรวงการคลังจะให้สิทธิย้อนหลัง 

“การยื่นอุทธรณ์ ให้เป็นหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากธนาคารไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิกับกระทรวงการคลัง เนื่องจากกลัวจะผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น จึงให้กรุงไทย ทำหน้าที่ในการรับอุทธรณ์และชี้แจงเหตุผลกับผู้สมัครบัตรคนจนที่ไม่ผ่านสิทธิ”  

นายสันติ กล่าวว่า ที่ประชุมยังรายงานว่า มีผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรคนจนทั้งสิ้นกว่า 22 ล้านคนพบว่า กรอกข้อมูลไม่ครบ 1.2 ล้านคน และไม่ผ่านการตรวจจากกรมการปกครองอีกกว่า 1 ล้านคน ทำให้รอบแรกมีผู้ที่ผ่านโครงการ 19 ล้านคน และเมื่อส่งไปตรวจสอบเรื่องทรัพย์สิน รวมถึงเกณฑ์ครัวเรือนกับอีก 6 หน่วยงาน พบว่ามีผู้ไม่ผ่านสิทธิอีก 5 ล้านคน ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่ผ่านและได้รับสิทธิทั้งหมด 14.5 ล้านคน