รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้มีสายการบินใหม่ของไทย ประกอบด้วย 1.สายการบิน “พี 80 แอร์ (P80 AIR)”, 2.สายการบิน “เรียลลี คูล แอร์(Really Cool Air)” และ 3.สายการบิน “แลนดาร์ช แอร์ไลน์ (Landarch Airline)” อยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (เอโอแอล) และใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (เอโอซี) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) คาดว่าทั้ง 3 สายการบิน จะได้รับใบอนุญาตฯ และสามารถเริ่มให้บริการได้ในปี 67 โดยแต่ละสายการบินมีแผนการปฏิบัติการ เพื่อแข่งขันในตลาดทั้งใน และต่างประเทศได้ แต่ยังไม่สามารถเสนอรายละเอียดได้ เนื่องจากเป็นเรื่องการแข่งขันในตลาด

จากข้อมูลจดทะเบียนบริษัทในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า บริษัท พี 80 แอร์ จำกัด (P80A) ประกอบธุรกิจสายการบิน “P80 AIR” มีนายประยุทธ มหากิจศิริ และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ อยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนบริษัท เรียลลี เรียลลี คูล จำกัด (Really Really Cool) ประกอบธุรกิจสายการบิน “เรียลลี คูล” มี นายพาที สารสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ โดยทั้ง 2 สายการบิน มีแผนจะให้สายการบินสามารถดำเนินการแข่งขันกับสายการบินอื่นๆ ของไทยในตลาดได้ ซึ่งจะทำการบินทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สำหรับบริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด ประกอบธุรกิจสายการบิน “แลนดาร์ช แอร์ไลน์” ซึ่งจะใช้เครื่องบินขนาดเล็ก ประเภทใบพัด ประมาณ 10 ที่นั่งทำการบินทำการบินในภูมิภาค โดยระยะแรกจะเริ่มในภาคใต้ก่อน ซึ่งจะเปิดเส้นทางบินระหว่างจังหวัดภายในภาคใต้ จากนั้นจะขยายฐานบินการให้บริการไปยังภาคอื่นของประเทศไทยต่อไป เบื้องต้นหากภาคใต้ประสบความสำเร็จ จะให้บริการทำการบินในเส้นทางภาคเหนือ ทั้งนี้เ ส้นทางที่จะเปิดทำการบินจะไม่ได้มีฐานการบินอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่จะอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ถือว่าจะเข้าช่วยส่งเสริมสายการบินหลักได้อย่างดี โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีผู้โดยสารจำนวนไม่มาก ไปยังสนามบินในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเดินทางในเส้นทางรอง

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการบินเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สายการบินต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มกลับมาทำการบินในเส้นทางเดิม และเปิดเส้นทางบินใหม่มากขึ้น โดยในส่วนของสายการบินระหว่างประเทศ ก็มีหลายสายการบินที่สนใจจะเปิดทำการบินโดยมีประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง อย่างไรก็ตามในส่วนของสายการบินมายแอร์ (MYAirline) ซึ่งเป็นสายการบินของมาเลเซีย ที่ขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลกันว่าเตรียมจะเปิดให้บริการเที่ยวบินสู่ประเทศไทย วางตำแหน่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแบบสุดขีด (อัลตราโลว์คอสต์) และเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ประจำท่าอากาศยานต่าง ๆ ในประเทศไทยแล้วนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลไปยัง กพท. เบื้องต้น ยังไม่ได้มีการขออนุญาตเปิดให้บริการเที่ยวบินมาสู่ประเทศไทยแต่อย่างใด คาดว่าน่าจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมขออนุญาตทำการบินมายังประเทศไทย

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ตามปกติแล้วการที่สายการบินต่างชาติ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินมาสู่ประเทศนั้น ทางสายการบินต้องขออนุญาตมายังสำนักงานการบินพลเรือนที่สายการบินนั้นสังกัดอยู่ เช่น สายการบินมายแอร์ ก็ต้องขออนุญาตสำนักงานการบินพลเรือนของประเทศมาเลเซีย จากนั้น ทางสำนักงานการบินพลเรือนฯ จะส่งเรื่องผ่านสถานทูตของประเทศจุดหมายปลายทางที่จะทำการบินมา เพื่อส่งต่อให้ กพท. พิจารณาต่อไป หากได้รับการอนุมัติก็จะสามารถทำการบินมายังประเทศไทยได้ ซึ่งสายการบินต่างชาตินั้นจะไม่สามารถทำการบินในเส้นทางภายในประเทศของไทยได้ ต้องเป็นเส้นทางบินระหว่างประเทศเท่านั้น.