เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. เดินทางมาพบปะผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนา พนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแรงงาน อันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานอันจะนำไปสู่การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบ มีช่องทางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5 และภาค 6 และทีมงานสหวิชาชีพในพื้นที่ รวม 100 คน ระหว่างวันที่ 5-10 มี.ค. 66

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ในด้านแนวทางการสืบสวน การประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำความรู้ดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอนาคตก็จะมีการเปิดรับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมจากเดิม เพราะในขณะนี้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนมีน้อยลง และคดีที่เกิดขึ้นก็มีจำนวนมากขึ้น การดำเนินการจัดการด้านคดีจำเป็นต้องประสานองค์ความรู้กับหน่วยงานกระทรวงแรงงาน เรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการนำข้อกฎหมายที่มีดังกล่าว มาเรียนรู้ในด้านการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด จากนั้นสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งฟ้องและดำเนินคดีกับผู้ต้องหา แต่ทั้งนี้ การดำเนินคดีดังกล่าว จำเป็นที่ทางพนักงานสอบสวนต้องเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดอบรมเสริมความรู้ขึ้นมาในครั้งนี้.