เมื่อวันที่ 31 ส.ค. พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.อ.ธรรมปพน ชาวกําแพง ผกก.2 บก.ปอศ. เร่งสืบสวนจับกุมดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดเกี่ยวกับภาษีศุลกากร ภาษีสรรพากร ฯลฯ ตามที่กรมสรรพากร และกรมศุลกากร ได้ร้องทุกข์ไว้ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตํารวจ กก.2 บก.ปอศ. ได้ระดมกําลังสืบสวน ติดตามจับกุมผู้กระทําผิดในความผิดข้างต้น ซึ่งเป็นการจับกุมตามหมายจับ ได้ถึง 26 ราย ในช่วงเวลาเพียง 1 เดือน จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าเป็นความผิดฐานหลบเลี่ยงภาษีศุลกากร มูลค่าความเสียหายต่อรัฐ รวม 190 ล้านบาท และความผิดเกี่ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีสรรพากร มูลค่าความเสียหายต่อรัฐรวม 310 ล้านบาท รวมแล้วมูลค่าความเสียหายต่อรัฐ ประมาณ 500 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขอประชาสัมพันธ์ให้บริษัท ร้านค้า นิติบุคคล ตลอดจนบุคคลซึ่งนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ให้ดําเนินการชําระภาษีและผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง รวมถึงให้มีการยื่นชําระภาษีหรือปฏิบัติตามข้อบังคับของกรมสรรพากรโดยเคร่งครัด.