เมื่อวันที่ 5 ก. ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต ลงชื่อในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5266/2564 ลงวันที่ 4 ก.ย.ที่ผ่านมา เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนไทยใหม่ หมู่ 3 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 – 18 ก.ย. โดยมีสาระสำคัญ ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ ยานพาหนะสำหรับการขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะกู้ชีพ กู้ภัย รถพยาบาล รถฉุกเฉินทางการแพทย์ รถที่ใช้สำหรับภารกิจของทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้ได้รับยกการยกเว้นหรือผ่อนผันต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฏิบัติการตรวจค้นหาโควิดเชิงรุกภายในชุมชนชาวไทยใหม่ไปแล้วจำนวน 245 คน ด้วยการตรวจ ATK แล้วพบว่าเป็นบวกติดเชื้อโควิดถึง 114 คน จึงได้มีมติให้ปิดชุมชนชาวไทยใหม่ 14 วันดังกล่าว

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า ยังไม่มีแนวโน้มลดลงช่วงนี้ ยอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 250 คน จากการแพร่ระบาดของเชื้อเดลตา และจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง เช่น การตรวจเชิงรุกพื้นที่ชาวไทยใหม่เกาะแก้วพบเป็นบวกจำนวนมาก รวมไปถึงการตรวจเชิงรุกในเรือนจำภูเก็ต ผู้ต้องขังแดน 5 ซึ่งเป็นแดนที่มีการเคลื่อนไหวการเข้าออกของนักโทษน้อยมาก โดยทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้เข้าไปตรวจเชิงรุก ATK พบนักโทษผลเป็นบวกมากถึง 199 คน จึงต้องทำการปิดกั้นพื้นที่แดน 5 ขณะเดียวกัน ผวจ.ภูเก็ต ได้มีคำสั่งปิดชุมชนไทยใหม่ ดังกล่าว