หลังจากที่มีสำนักข่าวแห่งหนึ่งรายงานว่า กรณี สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อนายเนตร นาคสุข อดีตรองอัยการสูงสุด ปัจจุบันเป็นอัยการอาวุโส ซึ่งเมื่อครั้งเป็นผู้ตรวจการอัยการ นายเนตร สั่งไม่ฟ้อง นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง ที่ขับรถยนต์หรูชนชนดาบตำรวจ สน.ทองหล่อเสียชีวิต ได้สรุปผลสอบวินัยนายเนตรแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. แหล่งข่าวระดับสูงเปิดเผยว่า ชุดสอบสวนข้อเท็จจริงโดย นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการสอบสวน ได้สรุปสำนวนความยาวกว่า 100 หน้า เตรียมเสนอ นายพชร ยุติธรรม ดำรงประธานคณะกรรมการอัยการ (กอ.) พิจารณาแล้วใจความว่า กรณีดังกล่าวเป็นการผิดวินัยไม่ร้ายแรง ไม่พบว่าเป็นการสั่งคดีโดยมีการทุจริตเป็นเพียงการบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น สมควรให้เสนองดบำเหน็จบำนาญและไม่เลื่อนขั้นเป็นเวลา 2 ปี รวมถึงไม่เสนอให้เป็นอัยการอาวุโส โดยจะเสนอที่ประชุม ก.อ.ครั้งต่อไป วันที่ 10 ก.ย.นี้ เพื่อพิจารณาผลการสอบสวนดังกล่าวก่อนลงมติต่อไป