เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยนายประยุทธ เพชรคุณ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานคดีพิเศษ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จากองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ค. 64 เวลาประมาณ 15.00 น.

จากนั้นได้เร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยนางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการโดยเร่งด่วนจนการพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วง 22.00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา และในวันนี้ ที่เป็นวันเปิดทำการ สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้ส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรมได้ดำเนินต่อไป คาดว่าน่าจะถึงภายในวันนี้.