ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติเห็นชอบให้ส่วนลดราคาก๊าซเอ็นจีวี สำหรับกลุ่มรถแท็กซี่ กิโลกรัม (กก.) ละ 5.52 บาท เหลือราคาจำหน่าย กก.ละ 14.62  บาท จากราคาขายปลีกปัจจุบันเฉลี่ย กก.ละ 20.14 บาท และให้ส่วนลดกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ กก.ละ 1.55 บาท เหลือจำหน่ายกก.ละ 18.59 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. นี้ จนถึงสิ้นปี 66 โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนกับ ปตท. รวมวงเงินการช่วยเหลือราคาก๊าซเอ็นจีวีของ ปตท.ตลอดปี 66 กว่า 6,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ปตท. หวังว่า การช่วยเหลือครั้งนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าพลังงานแก่กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ กลุ่มรถแท็กซี่เอ็นจีวี และรถโดยสารสาธารณะเอ็นจีวีทั่วประเทศให้ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ หากเปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิงระหว่างก๊าซเอ็นวี จะถูกกว่าราคาเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจี 24% และถูกกว่าน้ำมันดีเซล 44% ขณะเดียวกันได้เปิดขยายการช่วยเหลือกลุ่มรถแท็กซี่และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ โดยผู้ขอรับสิทธิประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.-6 ส.ค.  66 และกรณีบุคคลธรรมดา ขอให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค. 66 สามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : PTT NGV เพื่อรับสิทธิส่วนลดที่สถานีบริการเอ็นจีวี ปตท. ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

“ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ยึดมั่นพันธกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมเป็นแรงสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 63 ถึงปัจจุบัน ได้ใช้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบของภาคประชาชนจากวิกฤติโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน อาทิ การสำรองน้ำมันเพื่อป้องกันการขาดแคลนในภาวะวิกฤติ การตรึงราคาเอ็นจีวี การช่วยเหลือราคาแอลพีจี แก่หาบเร่แผงลอยผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมัน และการขยายเทอมการชำระเงินแก่ กฟผ. เพื่อลดภาระค่าเอฟที”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การช่วยเหลือของ บมจ.ปตท. ครั้งนี้ เป็นการให้ส่วนลดลดลง เมื่อเทียบกับรอบล่าสุดตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 66-15 มิ.ย. 66 ที่คงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ให้กับผู้รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกันไว้ที่ กก.ละ 13.62 บาท และรถโดยสารประเภทอื่น กก.ละ 17.59 บาท เนื่องจาก ปตท. ได้แบกภาระต้นทุนสูงมาก เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 20.14 บาท