พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 20  มิ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 43.24, แก๊สโซฮอล์ 95 = 35.45, E20 = 33.14, แก๊สโซฮอล์ 91 = 35.18, E85 = 33.59, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 42.94, กลุ่มดีเซล = 31.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร