นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติมจำนวน 1 เดือน ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรอบวงเงิน 16,103 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้านบาท โดยจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาภายในเดือน ก.ย.นี้ ต่อไป

ทั้งนี้ยังอนุมัติวงเงินเพิ่ม 862 ล้านบาท สำหรับการเยียวยานายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา 33 ที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการขยายเวลาการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนรายใหม่ ซึ่งกำหนดสิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 3 จังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา) และอีก 16 จังหวัดใหม่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งมีจำนวนนายจ้างเพิ่มขึ้นอีก 18,900 คน และลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีก 400,375 คน