จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เตรียมเดินหน้านำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฐานสมรรถนะ) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเดือน ก.ย.นี้ แต่มีกระแสคัดค้านจากหลายภาคส่วนถึงความไม่พร้อมของแต่ละสถานศึกษา และเรียกร้องอยากให้มีการชะลอการนำร่องใช้หลักสูตรดังกล่าวออกไปก่อนนั้น เมื่อวันที่ 8 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เบื้องต้นทราบว่าการดำเนินการนำร่องทดลองใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะดังกล่าวยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม แต่ตนจะหารือกับคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฐานสมรรถนะ) อีกครั้งว่าจะเมื่อมีเสียงคัดค้านถึงความพร้อมว่าเราควรจะเลื่อนการนำร่องใช้หลักสูตรนี้ไปก่อนหรือไม่ เพราะโดยหลักการที่ตนเคยมอบไว้ก็คือ โรงเรียนที่จะเข้าร่วมนำร่องใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะจะต้องเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ เพราะทราบดีว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกติมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตนก็ไม่อยากไปเพิ่มภาระให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู 

“ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานจาก สพฐ.ว่ามีโรงเรียนที่สมัครใจจะเข้าร่วมนำร่องใช้หลักสูตรแกนกลางจำนวนกี่แห่ง แต่เท่าที่ทราบตั้งแต่ต้นมีมากกว่า 100 แห่ง โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งดิฉันได้เน้นย้ำตลอดว่าการนำร่องทดลองใช้หลักสูตรจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และห้ามไปบังคับเด็ดขาด เพราะเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ไม่ต้องการเพิ่มภาระให้กับครู” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว